Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 142
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0156
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

2. Farský kostol (bývalý prepoštský), Nové Město n.V., 1667

zachované pamiatky tohto druhu sa rozhodne
a ostro odlišujú od slohového směru reprezento-
vaného hornorakúskou skupinou, v prvom rade
skupinou Carloneho. Jeden početnější kolektiv
však vynikol vo vývoji, ktorý prebiehal v druhéj
polovici 17. stor. prevažne jednotné a stal sa
osihoteným javom. Je to štuková výzdoba vo
vnútri prepoštského kostola a prepoštského domu
v No vom Meste nad Váhom, připíná júca sa
na jednu významnú pamiatku vo Viedni. Je to
bohatá štuková výzdoba kostola servitov vo Vied-
ni, vytvořená maj strom Giovannim Battistom
Barberinim (1625—1691) z Laina. Podobné ako
novoměstská, je aj jeho viedenská štuková výzdo-
ba ojedinělým, jednorázovým javom.
Predovšetkým sa musím zmienit o tom, že spo-
medzi práč Barberiniho poznám doteraz bez-

prostředné iba vnútorný dekor viedenského kos-
tola servitov a neskorsiu vnutornú výzdobu
benediktinského kostola v Kremsmhnsteri. Do-
stala som sa k práci Hansa HoffmannaJ ktorá je
najúplnejším jeho životopisům, bola však vydaná
iba ako dizertácia bez vyobrazení. Reprodukcie
jeho dalších diel poznám zo spisu Luigiho SimomP
(Bellinzona) v druhom zväzku Arte e Artisti^
(Como, Laino) a posledně z příspěvku Ezia
Gavazza* (Janov). Keďže tieto vyobrazenia pred-
stavujú zváčša významnéjšie medzníky v jeho
životnom diele od začiat.kov cez obdobie zrelosti
po neskoré diela, trúfam si riskovat isté porovná-
váme. Na tomto základe možno však prirodzene
vytvárať úsudok opretý iba o prvky použitéj
formy a o zdobný systém jednotlivých motívov.
Pokial' nezískám širší pohlad na vec, musím sa

142
loading ...