Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 144
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
našiel archívny údaj vztahuj úci sa na obnovovacie
práce.
Spomedzi práč Giovanniho Battistu Barberiniho
vytvořených vo Viedni v rokoch 1667 —1669
vyniká najváčšmi štukové dekorum v kostole
servitov v Rossau. Z jeho ranej tvorby v Bellinzone
objavuju sa tu proroci, sybily, na římsách sediaci
potomci starověkých králov a opakujú sa tu aj
motivy malých okřídlených putti. Celá táto
kolekcia vo Viedni ostala ojedinělá aj v porovnaní
s výtvormi iných a neskorších majstrov.
V prepoštskom kostole v No vom Meste nad
Váhom možno nájsť všetkv typické znaky Barbe-
riniho zdobného systému: hutnú výplň povrchov
určených na výzdobu, orámovanie obrazových


4. Kaplnka v bývalom prepoštskom paláci, Nové Město
n.V., 1667

plôch a kartuší, najma zauzlenú a zriasenú dra-
périu za jednotlivými obrazmi, vznášajúcich sa
malých putti medzi vejúcimi šatkami, ba i jed-
notlivé hgúry.
Maj ster pokrývá rebrá gotickéj klenby vo sva-
tyni tesne priliehajúcimi listovými girlandami.
V strednej lodi kostola na oblúkoch, ktoré sa
opierajú o múry a o štyri piliere v střede, sedia
v tradičnej póze apoštoli. Konzoly pod oblúkmi
klenby spevňujú tu malé anjelské páry vznášajúce
sa medzi záhybmi hebkých šatiek. Pod klenbou
na medailónoch malovaných v najvyššom rade
vidiet poprsia prorokov. Orámováním týchto
polí sú opat vence listov a za nimi viditelné,
zakrývajúc vyššie časti, splývá svojsky zriasnená
a do uzlov naberaná drapéria. Pri nohách dvojíc
apoštolov v prostriedku nad římsou štyroch
středných pilierov v oválnom orámovaní vidiet
malované podoby štyroch západných cirkevných
otcov. Stuhová kytica vyplňuje prázdnu plochu
zvyšujúcu v hornéj časti orámovania. Všetky
prvky sú také isté ako vo Viedni. Ich rozmiestenie
sa mění len do tej miery, že tu majster namiesto
oválného póla kopuly musel vyplnit pozdížnu
plochu steny.
V kaplnke prepoštského domu, zasvátenej sv.
Jozefovi, na hlavnom oltáři v strednej nike
s mušlovým dekórom stojí mladý Ježíš, pri ňom
Mária a Jozef, po oboch stranách mohutné
patriarchálně postavy zo Starého zákona, jeden
z nich azda Melchizedech alebo Zachariáš. Oproti
oltářů na zábradlí organa na římse nad plochými
pilastrami po oboch stranách stoj a zas dve
mohutné postavy: Abrahám v ruke s mečom,
pri jeho nohách hlava barana obětovaného na-
miesto Izáka; druhá představuje Jakuba, ktorý
podopiera v sne viděný rebrík do neba. Postava
Jakuba tu figuruje ako patron budujúceho pre-
pošta-mecéna. Nad oknom oratoria umiesteného
medzi týmito dvorná hgúrami je zas medailón
orámovaný vencom z ratolestí, ktorý držia anjelici
stojací před spomenutou drapériou. Všetky ostatné
plochy múrov kaplnky obopínajú rastlinné úpon-
ky, medzi nimi reliéfně medailóny s poprsím
apoštolov a prorokov. Domnievam sa, že pred-
chodkyňou týchto rozměrných stojacích hgúr,
ako je opísaná v literatúre, je bohatá séria sôch
čiastočne s totožným námetom, pochádzajúca
zo staršej tvorby Barberiniho. Ale pokial' ide
o hlavy Abraháma a Jakuba s bradou a turbanom,

144
loading ...