Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 150
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0164
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
geometrický ornament, ostatně iba rovné povály.
Arkier má na přízemí i na poschodí dřevené povály
s empírovým slnečným motívom.
Kaštielu chýba suterén, čo si možno vysvětlit
geologickými podmienkami: v oblasti s vysokou
hladinou spodně j vody v blízkosti Malého Dunaj a
bol by býval často zaplavovaný. Pivnica je
umiestená pod žernou mimo budovy, rovnoběžně
s jej západným múrom. Má tehlové steny, valenu
tehlovú klenbu a je zrejme mladšia.
Vnútrajšok budovy bol v minulosti viac ráz
přestavovaný; dom totiž častéjšie měnil majitela,
nájomníkov i svoje určenie, takže sa s ním za-
obchádzalo podlá momentálnych potrieb. Doda-
točné predelenie miestností priečkami nachádzame
iba vo východnom křídle budovy. Nedávno došlo
k přestavbě zadně j siene na přízemí, na připoj enom
náčrte z r. 1964 este nezachytenej, celkom rušiacej
jej póvodný charakter.
Dřevené schodiště, spájajúce obe poschodia,
nie je povodně; je umiestnené v zadněj sieni
rovnoběžně s jej hlbkovou osou a pravouhlo
sa láme. Rozmiestnenie dveří je nepravidelné
a povodně už nie sú ani jedny. Z hlavného
portálu bol spravený dost nevkusný výklad. Ani
dveře do záhrady už nie sú povodně. Mreže
v oknách prízemia, zdobené v priesečníkoch jedno-
duchým kruhovým ornamentom, zodpovedajú naj-
staršej stavebnej fáze.
Turecký dom sa navonok snaží působit dojmom
opevněného objektu, hoci je iba omietanou
tehlovou obytnou budovou. Silné prevýšenie
jeho vonkajších můro v, členěných v atiko ve j časti
iba malými klučovými strielňami — horné rámy
okien poschodia prebiehaju takmer v polovici
zdánlivéj výšky budovy — vytvára dojem tlaku,
preťaženia hornej časti a tým mohutnosti a hmot-
nosti. Taktiež plocha okien je v porovnaní s plochou
steny záměrně malá. Svojou masívnosťou snaží sa
vytvárať pevnostný dojem i nárožný arkier, hoci
si nekládol vyššie ciele ako poskytovat príjemnú
vyhliadku obyvateiom domu.
Atika Tureckého domu je ukončená pásom
v pravidelnom rytme sa opakujúcich polkruho-
vitých štítkov, podčiarknutým ešte výrazné pro-
filovanou korunovou římsou. Plasticky zdůrazněné
okraje štítkov však nedosadajú ani na římsu, ani
na pilastre, ale před dosadnutím na římsu sú náhle
pravoúhle zakončené. Pás štítkov tým nadobúda
zovretost a rýchly, plynulejší rytmus, atika je

zbavená tektoničnosti a tvoří iba kulisu. Nárožně
štítky sa vo vrchole lámu.
Vysoké renesančně atiky, značné prečnievajúce
ponad střechy domov, bývali nielen dekoratívnym
prvkom, ale i účinným protipožiarnym opatřením.
Bolo to tak aj v případe Tureckého domu. Klučové
strielne neboli iba ozdobou atiky ako v juho-
českej renesancii, ale skutočnými strielňami pre
ručně palebné zbraně. Dá sa tak usúdiť z ich
rozšírenia smerom dnu, z ich rozmerov, z výšky
ich rozmiestnenia nad dlážkou povály, z ich
nahustenia na arkieri, odkial' je dobrá možnost
bočnej střelby, ako aj z nesymetrického rozloženia
vzhladom na štítky atiky. Mali asi slúžit majitelovi
domu pre případ miestnych, najma sociálnych
nepokojov, charakter vojnového opevnenia však
rozhodne nemalí.
Pultové střechy sú na severnej, východněj
a západněj straně klopené dnu; na severnú
pultovú střechu sa kolmo napája hřeben štvrtej,
sedlovej střechy, splývajúci v priemete do půdo-
rysu s hlbkovou osou stavby. Voda stéká do prie-
sečníc striech a výtokmi, přeřazenými do zadnej
fasády, odtéká do odkvapových rúr so štylizova-
nými kalichovitými lievikovými hlavicami. Ko-
míny sú pre blízkého pozorovatela záměrně skryté
za oblúčikmi atiky; nie sú povodně.
Severovýchodný roh Tureckého domu je opatře-
ný štukovou bosážou na tehlovom murive. Na
nárožiach južnej fasády bolo zdánlivé armovanie,
vrývané do omietkv. Záznam z prvej republiky
stručné spomína schematický rastlinný ornament
na atike, dnes už neexist.ujúcD Snáď bola celá
budova povodně zdobená sgrahtom. Nasvědčovali
by tomu horizontálně dvojité ryhy v omietke,
vedené nad přízemím i poschodím, napodobujúce
asi původnú výzdobu fasády.
Obdížnikovité renesančně okná svojím riedkym
rozložením podčiarkujú horizontalitu celej budovy,
zdóraznenú radom oblúčikovitých štítkov atiky,
korunovou římsou i priebežnou podokennou řím-
sou na arkieri, celkové členenie římsami však
chýba. Na prednej a zadnej fasádě otvory prizvu-
kujú jej střed a křídla; sú rozložené symetricky,
iba portál, smerujúci do záhrady, je vysunutý
mimo osi, rešpektujúc členenie interiéru. Rozloženie
okien na západe a na východe je nepravidelné.
Okenné šambrány sú kamenné a majú na poschodí
jednoduché podokenně římsy. Malý, pozdížny
balkónik, mniestnený medzi oboma rizalitmi

150
loading ...