Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 173
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Gotika v Rakúsku
(Po výstave v Kremži — Steine)

Ján Bakoš

Neodmyslitelnou zložkou vědeckého bádania je
preverovanie záverov. Doležitú úlohu přitom
zohráva priama konfrontácia s predmetom bádania.
V prípadedejepisu výtvarného umenia ide o koníron-
táciu uměleckých diel, a tu podstatná rola přináleží
výstavám. Umožňujú bezprostředné porovnáváme
diel, preverovanie atribúcií a vzťahov, ako i nové,
predtým nepovšimnuté poznatky. Vzhl'adom na
středověké mnenie, ktorého prostředím bolo iné
umiestnenie než výstavné miestnosti, to znamená
i vytrhnutie z póvodného prostredia a tým ochu-
dobnenie, jeto zřejmé, avšak nie vždy nepreklenu-
teiné. Dokladom toho bola výstava Gotika
v Rakúsku, ktorá prebiehala od mája do októbra
1967 v minoritskom kostole v Kremži na Dunaji.
Táto monumentálna a syntetizujúca výstava,
ktorá svojím názvom sïubovala podat syntetický
pohlad na gotické umenie Rakúska, sa tak stala
dalším důležitým článkom v sérii významných
syntetizujúcich výstav usporiadaných rakúskymi
historikmi umenia (spomeňme výstavu Inter-
nacionálneho slohu a Podunajskej školy) a nad-
viazala bezprostredne na výstavu Romaniky
v Rakúsku usporiadanú takisto v Kremži roku
1964. Na tomto fakte vidieť, že rakúsky dejepis
umenia novým spôsobom preveruje doterajšie
výsledky a stavia nové základy pre svoju ďalšiu
prácu.
Vytrhnutie zo starých a zaradenie do nových
súvislostí pri historickom materiáli znamená vzhl'a-
dom na veřejnost upozornenie na danú vec. Tak je

1. ÆrMct/tr z Štajersko, okolo 1350—1360, dřevo,
240 x 200 cm. Foto Ritter

to i v případe výstav starého umenia: Okrem
funkcie bádatelskej majú i funkciu popularizujúcu
a sprítomňujúcu. Medzi oboma funkciami by mala
jestvovať priama úměrnost, ale nie je to vždy tak.
Ochudobnenie, ktoré by vzniklo vytrhnutím
z póvodného sakrálneho prostredia, odstránili


173
loading ...