Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 176
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
1440; sv. Maximilian z 50-tych rokov 15. stör,
a Pettauerský oltář z nasledujúceho desatročia);
jeho bezprostředný následovník Rualand Frueauf
starší bol tu zastupený len malým mužským
portrétom z 90-tych rokov; jeho žiak Majster
z Grossgmainu Korunováním Marie z pražského
Národného muzea a tabulou Kristus medzi
učeníkmi z farského kostola z Grossgmainu.
Maliar zvaný Majster z Mondsee vychádzajúci
z okruhu Majstra des Schottenaltares bol na
výstave reprezentovaný tabulou zobrazujúcou
Krista medzi učeníkmi z 90-tych rokov 15. stor.
Tirolská malba bola reprezentovaná hlavně
dielami Pacherovho predchodcu Majstra z Utten-
heimu a niekolkými dielami oboch Pacherovcov,
Michala i Friedricha, ako aj naznačením ich
dielne a okruhu. I tu vystupuje spomenutá črta
výstavy: uprednostnenie menej známého. Naj-
geniálnejší tvorca rakúskej neskorej gotiky Michael
Pacher je tu zastupený len obrazom apoštola
Petra z doby okolo roku 1470, teda z jeho ranej
tvorby, a tabulou so scénou Uvrhnutie Jozefa
do studné z doby medzi rokmi 1484 a 1498,
ktorá je fragmentom z bývalého farského kostola
v Salzburgu. Vývoj tirolskej malby, vrcholiaci
dielom Pacherovcov, doznieva v diele Marxa
Reichlicha, zastupeného na výstave votívnym
obrazom Floriána Waldaufa. Třeba poznamenat,
že do tirolskej malby bola vradená i tabula, ktorá
sa povodně nachádzala na oltáři kostola sv. Alžběty
v Košiciach a znázorňuje Svadbu P. Márie.
Tabula, ku ktorej prislúchajúce ďalšie sú v Buda-
pešti, bola datovaná 50-tymi rokmi 15. stor.
a pripísaná Lienhartovi z Brixenu ( = Jakob
Sunter^).
Najplnšie zastúpeným a instalačně najpro-
porčnejšie i najilustrativnějšie rozvrhnutým vý-
tvarným odborom na výstave bola knižná malba.
Nepochybné k tomu přispěla i technická ne-
komplikovanosť pri zhromažďovaní iluminovaných
rukopisov v porovnaní s ostatnými odbormi.
Knižná malba takto nepriamo zaplnila medzery
v pohlade na vývoj rakúskej gotickej malby
a podala prehlad jej kontinuitného rozvíjania.
Gotické začiatky rakúskej miniatúrnej malby
tkvějú ešte v takzvanom lámanom štýle 13. stor.
a z jeho vnútra, s přispěním francúzskych vplyvov,
prerastajú do čistéj gotiky. V týchto začiatkoch
rakúskej gotickej miniatúry hrajú hlavnú úlohu
lokálně školy kláštorné, pokračujúc tak v staršej

románskéj tradicii. Pri vzniku gotiky hlavnú úlohu
zohral St. Florian a klosterneuburská dielňa
(s pribúdajúcimi talianskymi a hornorýnskymi
prvkami) na výstave reprezentovaná například
AcdmoM z rokov 1310—1314.
Okolo roku 1330 dochádza v gotickej malbě
strednej Európy a v jej rámci i v rakúskej minia-
túrnej malbě k obratu smerom k zosilňovaniu
realistických prvkov. V tejto době, ako hovoří
autor příslušných partií katalogu výstavy G.
Schmidt, je miniatúrna malba v tesnej závislosti
od malby tabulovej, takže ju može na výstave

4. Majster Obetovania, ÆofMwovaoMe díúrie, Viedeň
okolo 1420, 74,4 x 40,1. Foto Ritter


176
loading ...