Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 94
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0290
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
bereits Bücher erschienen. Die technische Revo-
lution im Bauwesen führte zu Rückerinnerungen
an die damals noch utopischen neuen konstruk-
tiven Gedanken. Taut zeichnete schon 1918
eine uv/ Einer seiner
Freunde entwarf eine geodätische Kuppel von

200 m Durchmesser als ein Volkshaus. Für uns
Sozialisten jedoch bleiben diese enthusiastischen
Ideen und Versuche ein leuchtender, Reflex
jenes ersten gewaltigen Aufbruchs der in den
Revolutionen von 1917 und 1918 die Welt er-
schütterte und eine neue Epoche einleitete.

Bauhaus a Katedrála budúcnosti
V dějinách Bauhausu zaznamenáváme počiatočnú etapu, ktorú všeobecne označujeme ako expresionistickú fázu
jeho vývinu. Až po překonávaní tohto expresionistického obdobia nastali podmienky pre realistickú tvorbu a nové
tvarovanie. Avšak počiatočné obdobie nebolo bezvýznamné, lebo v ňom sa formovala základná črta Bauhausu:
totiž súhra všetkých druhov umenia a spolupráca významných umelcov zo všetkých oblastí umeleckej tvorby pod
jednou střechou. Umělecká představa, pod ktorou sa tento zjednocovací proces odohral a rozvijal, bola tzv.
Katedrála budúcnosti (die Kathedrale der Zukunft).
Toto mal na mysli aj Gropius, keď před študentmi hovořil o Katedrále budúcnosti alebo o Einheitskunstwerku,
resp. jednoducho o Velkej stavbě (der grosse Bau).
Zo skúsenosti vieme, že takéto idey nepadajú z neba, keď si to niekto želá, ale majú spravidla dlhšie obdobie
vzniku. Aj představa o Velkej stavbě nebola roku 1919 celkom nová. Už v priebehu trvalej spoločenskej krízy
před prvou světovou vojnou mal básnik Paul Scheerbart akúsi představu o architektuře, ktorú dával do súvisu
s morálnou výchovou člověka. Po ňom převzal myšlienku Bruno Taut.
V spolupráci so Scheerbartom projektoval Taut roku 1914 pre výstavu Werkbundu Sklený dom. V ňom by
málo byť všetko, ,,čím by mohlo sklo prispieť na zvyšovanie životného pocitu". Roku 1916, keď sa mnohí nemeckí
umělci obracali proti nezmyselnej vojně, medzi inými Käthe Kollwitz, Georg Grosz, Max Beckmann a další, začal
aj Taut realizovat návrh nového, osobitného města. Návrh bol výrazným protestom proti vojně a rúcaniu ludských
hodnot. Město málo mať centrum, v ktorom namiesto obchodov a úradov sa mali týčiť budovy mierového života,
kultúry, umenia, védy a športu. Toto centrum nazval Korunou města (Stadtkrone).
Po novembrovej revolúcii sa stal Taut hybnou silou pri uskutočňovaní nových ideí. Spolu s bratom Maxom
Tautom, Waltrom Gropiom, A. Behnom a dalšími založil Pracovnú radu pre umenie a staral sa o Velkú stavbu,
na ktorú sa sústredila hlavná pozornost rady. Ak sa Gropius neskór v rozhovoroch so študentmi dožadoval, aby
vnášali světlo do najmenších detailov každodenného života, mal takmer doslova na mysli projekt ,,Stadtkrone".
Keď však spoločenské sily, ktoré vojnu a krízy vyvolávali, ostali v sedle a všetky očakávania sa bez zvyšku
rozplynuli, vybledli zároveň i nádeje na realizáciu stavby. Už roku 1922 bol Gropius toho názoru, že pre takúto
,,čisto účelovú stavbu" ohýba potřebná vôl'a národa. Škola sa preto obracala k realistickejším úlohám. Schlemmer
vo svojom denníku stručné charakterizoval tento obrat ,,ako odklon od utopie . . . namiesto katedrály stroj
na bývanie". A neskór dodal: ,,Kostol budúcnosti, Dóm demokratov, Katedrála, socializmu, na to si ešte chvíiu
počkáme, ved najprv potřebujeme domy a nijaké reprezentačné budovy s dekoratívnou maliarskou výzdobou."
My socialisti hodnotíme tieto plamenné idey a pokusy ako reflex významného zlomu, revolúcie roku 1917 a 1918,
ktorá otriasla svetom a začala novů epochu 1'udstva.

94
loading ...