Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 110
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0306
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
bringung des Textes. In der Typographie strebte
sie die klare, verständnisvolle optische Gliederung
des Textes; sie erreichte intensiven Eindruck und
abwechslungsreiche, gute Lösungen der Drucke
durch ausgeglichene Verwendung gegensätzlicher
Formen und Farben. Als ausgezeichneter Künstler
wie Pädagoge erzog Bortnyik die erste mit Leib
und Seele ,,Gebrauchsgraphiker"-Generation. Da-
von abgesehen, können wir den Einhus seiner der
Farbe, Form und Raumgestaltung dienenden
Kurse auch an der Laufbahn seines ehemaligen
Schülers Viktor Vasarhelyi ermessen, der im
,,Budapester Bauhaus" seine Lehrzeit verbrachte.
Mit der neuen Entwicklung der ungarischen
Plakatkunst befassten sich von 1929 an deutsche,
dänische, norwegische und englische Zeitschriften.
Die ansehnliche deutsche Fachzeitschrift ,,Ge-
brauchsgraphik" veröffentlichte vierzig von 25
ungarischen Künstlern entworfene Plakate in
Abbildungen. Diese Künstler nahmen an zahlrei-
chen internationalen Ausstellungen teil.

Zusammenfassend lässt sich demnach feststellen,
dass das Bauhaus in der ungarischen Kunst in
zwei Projektionen eine Rolle gespielt hat. Die aus
der Richtung der Avantgarde vom Jahrhunder-
tanfang aus dem Kreise der Konstruktivsten um
Kassák her kommenden jungen Künstler haben
selbst innerhalb der Bewegung des Bauhaus eine
bedeutende Rolle gespielt; andererseits waren es
besonders die Architekten, die die Ideen des
Bauhauses in die heimische Kunst verpflanzten.
Doch mussten diese Bestrebungen angesichts
der reaktionären politischen und gesellschaftlichen
Lage der Vorkriegsjahre vereinzelte bleiben, und
bedeutende Künstler wie Moholy Nagy, Marceli
Breuer und Alfred Forbát wurden so von der
Heimat getrennt.
Erst, nach dem zweiten Weltkriege konnten
die Bestrebungen des Bauhauses in Ungarn wieder
aufgenommen werden. Nun wurden sie höchst
anregend für die zeitgemässe Bauweise, die
Aesthetik in Industrieform und für die Erziehung
der Künstler.

Vzfahy maďarského umenia k Dauhausu

Zaostalé umělecké a společenské poměry medu i dvorná, vojnami donutili mnohých nadaných umelcov odísť
z Maďarska. Madarskí cleno via weimarského Bauhausu bol i takmer bez výnimky príslušníkmi Kruhu maďarských
konštruktivistov, grupujúcich sa okolo Kassáka, například Moholy Nagy a Ernest Kállai.
Ktokol'vek sa zapodieva konštruktivizmom 20. storočia, musí sa zoznámit s dielom Moholya Nagya, neúnavného
bojovníka za nové tvarovanie (Neugestaltung). Aj nadaný Marcel Breuer působil roku 1923 pri architektonickom
riešení vnútrajška tzv. pokusného domu (Versuchshaus) Bauhausu. Zmysel pre funktionalistickú formu uplatnil
pri navrhovaní nábytku z ocelových rúr s variabilnou používatelnosťou. Podlá Breuerovho návrhu vybavili aulu,
jedáleň a ateliéry Bauhausu.
Ernest Kállai, nadšený hlasatel avantgardných myšlienok, žil od roku 1920- 1935 v Nemecku. Spolupracoval
s niekolkými německými časopismi a v rokoch 1928—1929 bol redaktorom časopisu Bauhaus. Architekt Fred
Forbát pracoval od roku 1920 v Gropiovom ateliéri a viedol stavbu Bauhausu v Berlíne. Návrh Farkasa Molnára
na stavbu divadla v půdoryse U pokládali tiež za vtipné riešenie. Z činnosti ostatných členov maďarského původu
na Bauhause zaslúži si zmienku Gyula Pap, Ruth Holló a Otti Berger. Posledná viedla istý čas dessauskú textilnú
dielňu a ako prvá tu spracúvala umělé vlákna pre priemyselné účely. Scénograhou a choreograiiou sa zapodieval
Andor Weininger, staral sa aj o hudobnú kapelu Bauhausu. Z Transylvánie pochádzajúci maliar a hudobník Henrik
Neugeboren vyjádřil grafickými a plastickými prostriedkami štyri takty Bachovej Es-fúgy.
V priebehu 20. rokov madarskí příslušníci Bauhausu prenášali idey školy a začali ich aplikovat v domácom
prostředí. Absolventi uverejňujú prvé články a št-údie v maďarských časopisoch. Maliar Sándor Bortnyik působil
v tom čase ako konstruktivistický umelec vo Viedni a vo Weimare. Roku 1928 zakladá pod názvom ,,Muhely"
(dielňa) školu, ktorá sa v mnohých bodoch stotožúovala s programom Bauhausu. Bortnyik vychovává generáciu
priemyselných graílkov a jeho vplyvy badat aj v tvorbě jeho bývalého žiaka Victora Vasareliho (Vásárhelyiho),
ktorý bol odchovancom ,,budapeštianskeho Bauhausu".
Koncom 20. rokov dostává maďarská architektura příležitost uplatnit nové, funkcionalistické principy pri riešení
miest a sídlisk. Avantgardně výkony tejto doby vyvolávali záujem aj v zahraničí. Najvýznamnejšie stavby,
odrážajúce ducha Bauhausu, vytvárali technické a výtvarné předpoklady pre velkolepý stavebný program
v Maďarsku po druhéj světověj vojně.
loading ...