Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 131
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0327
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— ,,Hlas komunistických študentův vyvolává
čoraz viac a viac ohlasu." — ,,Hannes Meyer
nezasahuje!!" Školský vládny radca hlási an-
haltskej vládě stupňujúce sa komunistické vyčí-
nanie na Bauhause . . . atď., atď.
Oberbürgermeister Hesse sa přiznává, že to bol
Kandinsky, čo ho s konečnou platnosťou pře-
svědčil, že vinníkom je Hannes Meyer, ktorý
nezasahuje, a tým aj nadálej hrajú prim komu-
nistickí študenti. Docielilo sa, že nadriadené úřady
vyhlásili ústami Hesseho, že Hannes Meyer ,,kann
nicht länger Direktor des Bauhauses bleiben!"
(H. M. nemůže ďalej ostat riaditeïom Bauhausu!)
Keď potom pri křížových otázkách svojich před-
stavených Hannes Meyer vyhlásil: ,,Pravdou je,
že som vedecký marxista, to predsa viete od za-
čiatku", bol jeho osud spečatený. Ako hriech
a jeden z dóvodov na prepustenie bola aj prita-
žujúca okolnost, že věnoval ,,Rudej pomoci"
vačšiu sumu. Vieme, že na zbierku pre nezaměstna-
ných a vážněných štrajkujúcich prispievali vě-
decké a umělecké kapacity celého světa, vtedy
ešte bez takýchto následkov.
Hannesa Meyera vyzvali, aby sa svojej riadi-
telskej funkcie vzdal dobrovolné. To neurobil.
Azda poznáte časopis študentov ,,Bauhaus"
Sprachrohr (hlásná trúba) der Studierenden. V jeho
3. čísle sa dávajú otázky, medziiným aj Kandin-
skému, v tomto znění:
,,Herr Kandinsky, ist es wahr, dass durch Sie
oder Ihrer Frau Gemahlin die Nachricht von
der Zeichnung Hannes Meyer für die Rote
Hilfe bei den zuständigen Stellen kolportiert
worden ist, sodass Sie in der Presse erschien?
Herr Kandinsky, ist es ferner wahr, dass Sie
schon vor Ihrer Abreise in die Sommerfrische
von den Dingen gewusst haben, die sich ereignen
werden? Hatten Sie schon vor Ihrer Abreise
mit Oberbürgermeister Hesse zusammen den
Nachfolger bestimmt? Oder wie kommt es,
dass Hesse bei seinem Telegramm an die Meister
sich ausgerechnet auf Sie beruf?
Kandinsky popieral, že to bol on, a my sme si
trošku vyčítali, že mu možno křivdíme. No čas,
pán Hesse sám a história dokázali, že sme mu
nekřivdili. Přitom mu nikto nemůže, ani my mu
nechceme a nesmieme brat jeho čelné a priekop-
nícke miesto v modernom, najmä abstraktnom
umění, a hodnotu jeho pedagogickéj činnosti.
Na dokresleme jeho ludského profilu ešte jedna

epizoda: roku 1931 sa istý bauhauzler stretoi
v Berlíne s Kandinským, Na jeho začudovanú
otázku: ,,Vy ste ešte tu, pán profesor?" Kandinsky
odpovedal: ,,Áno, ja aj ostáném, lebo chcem,
aby ma aj nacisti uznali". Vieme, že neostal a že
ho neuznali. Ešte jeden pre nás zaujímavý názor
z roku 1920 je publikovaný v monografii o Kan-
dinskom od Huga Zehdera: ..Právě tak pomaly
sa stierajú hranice medzi národmi, ako sa pomaly
stávajú hory rovinou. Ale slovo 1'udstvo nie je
už prázdny zvuk. Kandinsky, Chagall, Archipenko.
Kokoschka, Nolde, Klee, Gross, Picasso, Derain
a ešte iné mená nebude už možné začlenit do sys-
tému národněj umeleckej historie. Sú si navzájom
bližší ako svojmu národnému umeniu." Všetky
tieto mená umelcov sa roku 1931 vyskytli buď ako
,,žido-bolsevické", alebo ako ,,entartete Kunst"
za Hitlerovho režimu.
Hannes Meyer odchádza z Bauhausu a s ním
dobrovolné opúšta školu s protestnou solidaritou
12 študentov.
Nástupcom Meyera je Mies van der Rohe.
Spomínali ho v súvislosti s monumentálnym
pomníkom Liebknechta a Luxemburgovej v Ber-
líne, ktorým dosiahol ešte ako mladý architekt
velký úspěch. Miesa van der Rohe odporúčal
a nahovoril Gropius. Jeho odbornú činnost na
Bauhause i mimo něho hodnotili už mnohí a svět
pozná jeho velký význam v dějinách architektúry.
Ja chcem hovořit o jeho působení ako ríaditela
a člověka.
Politická situácia sa vyostrila nielen v Nemecku,
ale aj mimo Nemecka. A to je len logické, že ne-
priaznivým vplyvom všeobecného politického vý-
vinu sa nemohol vyhnút Bauhaus. Politicky naivní
si mysleli, že vedno s vyhodeným Meyerom a na-
sadením tzv. apolitického Miesa van der Rohe
vyhodili aj 1'avú aktivitu. Náročky hovořím l'avú,
a nie komunistická, lebo situácia bola taká, že
nezasväteni boli přesvědčení, že študentstvo bolo
na 90% komunistické. Fakt bol však taký, že nás
bolo do 30%, ale netvořili sme ani separovanú
sektu, ani nadriadenú skupinu. Vážnost doby,
rozmáhajúci sa fašizmus a ostatné sprievodné
zjavy zbližovali všetkých, ktorí to mysleli vážné
a cítili, že tu třeba čím viac sil, práce, srdca a umu,
aby sa čelilo nebezpečenstvu. Pravidelné sme
usporadúvali zvláštně diskusie so statočnými
nepartajnými a so sociálnymi demokratmi. Právě
tak aj s trockistami, anarchistami a Členmi Sey-

131
loading ...