Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 139
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0335
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ohne Fernsehen, ohne Rundfunk und ohne Presse
ka.nn eine derartige Aufgabe nicht erfüllt werden:
der Weg heute muss in die Breite gehen. Sind
eimal allgemeingültige Werte gesetzt, dann wird
es späteren Avantgarden nicht schwer fallen, für
neue Bewegung zu sorgen.

Die Aufgabe unserer Zeit bleibt die Unterord-
nung der Technik in menschliches Mass und
soziales Denken. Eine Avantgarde, die an diesen
Fakten vorübergeht, läuft Gefahr, konservativer
Denkart beschuldigt zu werden.
Siehe Triennale 1968.

Úlohy avantgardy v době masových oznamovacích prostriedkov
Akým sporným sa stal pojem avantgardy, hádám najlepšie ukazujú události, ktoré sa odohrávali t. r. pri příležitosti
otvorenia Trienále v Miláne. Hovoří sa, že vysoká úroveň výstavníctva zúčastněných krajin zaiste nájde uznanie
vo všetkých masových médiách. Ale právě v tejto chvíli sa deje niečo neočakávané. Skupina, ktorá sa prirodzene
označuje za avantgardnú, protestuje, a to celkom revolučným spósobom, proti oficiálnej inštitúcii s avantgardným
označením. Revolucionáři dneška, namiesto toho, aby sa oddávali rafinovaným víziám, dožadujú sa výstavby
by to v.
Aj pri podrobnom štúdiu dějin umenia 19. storočia, najma jeho architektúry sa ukazuje, že súčasný kritik nemá
1'ahkú úlohu, ak chce niekoho zařadit do avantgardného hnutia. Je nesporné, že Jugendstil, ktorého kořene siahajú
k Morrisovi a Ruskinovi, významné ovplyvnil modemů architektům. Hladanie novej formy bolo naozaj
avantgardně, a to slovom, myšlienkami i chcením. Thonet, jeden z typických príkladov z řemesla 19. storočia
pochádzajúceho priemyselníka, vykonával, i keď si to sotva uvědomil, cennú sociálnu prácu jednoducho tým,
že umožňoval ludom, ktorí sotva mali na stoličky, aby si za málo peňazí zakúpili nábytok. Pravda, umělecká
kritika Thonetovu existenciu vóbec nevzala na vedomie.
Svět sa cvrkol, starosti člověka sú nám dnes bližšie ako kedykolvek predtým. Bakema hovořil na prednáške
vo Viedni o černochovi v africkom křoví, ktorý nemá čo jest a pit, ale má sa možnost prostredníctvom tranzistora
zoznámit s európskymi problémami, například s aktuálnym problémom druhého voza pře domácu paniu, o ktorom
sa právě tolko diskutuje. Bakema kladie otázku: do akej miery móže tohto člověka, napriek možnostiam získávat
informácie, zaujímat technická civilizácia a do akej miery dokážeme chápat' jeho starosti v ich prirodzenej
zrastenosti s přírodou.
Úlohou doby je podriadit techniku ludskej miere a sociálnemu mysleniu. Avantgarda, ktorá tieto fakty
obchádza, vydává sa nebezpečiu, že ju obvinia z konzervativizmu. Pozři Trienále 1968 v Miláne.

139
loading ...