Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe — 22.1924

Page: 375
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kk1924/0389
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ÖcpJctAjUOXCX TEOXCXV V] ÖcAAOU J.lÜ?OV OCKOUCOCC,

(ttAcx30j.ievou ■ Trepi yöcp juxv Öx3upöv TgKt j-xx^Tixp).
j-xiiög tx j.x' ociööjjevoc, jueiAxcceo >xi"|ö' EAEodpcov,
öcAA' eü j.101 koctÖcAeIov öttüjc; x^vtitcocc, ÖTTCOTTfjc,.

(AXCCOJ.X0CX, £1 TTOTE TOI Tl TTOCTVlp gJJOC; gcjAOC, OÖUCCEÜc,

x^ ettoc, rjg tx Epyov üttoctöcc, ee,eteAecce
öv)j.xcoi i'vx Tpcöcov, ö3x ttocc^ete nt^jaocT' Äjuocioi,
tcöv vüv j.xox javt^coci vcocx juoi vxyjaEpTEc; evxcttec;.)
Töv 6'r]j.iEißer'etteitoc rgpv]vxoc, xttttÖtoc NgcTcop-
'q cpxA', ettei ja ej.xvx-|cocc, 6i3Üoq i]v lv ekexvcoi
öx^xxcoi öcv£tAiij.iev jagvoc, Öcc^etox uigc, Äjecxicöv,

x^JJEV ÖCOC E,Üv VXTUCXV ETT* x'lgpOgX&gOC TTOVTOV

ttA(X'36j.1£voi vcoctcc Axixö', örrr|i ocp|£iEV XjaAAEÜc,,
r)b' öcoc Ken TT£p\ cxctu jagycc TTpxöcjuoxo Öcvocktoc;
j-iocpvöcjaE3-', ev3oc &' etteitoc koctektocJev öccot öcpxcrox,
ev9xx°i.xev Ax'occ, keitocx öcpx^xoc;, evJoc b' X^xAAeüc,,
evS-oc &E TTärpoKAoc, JEÖcpxv jax^cTcop octocAocvtoc,,
g'vjoc 6' gj-iöc, cpxAoc; v\6c, ccj-ioc upccTEpöc, xcocl öcTocpßx^c,,
AvxxAojcoq, TTEpi jagv Jexexv tccjcÜc, r|ÖE jaoc^xiTi^c,,

CXAAOC TE TTÖAA* ETTX TOXC, TTOCjoilEV K0CKOC,TXC, KgV gKgXVCC
TTÖCVTOC yE JlluJl^COClTO KOCTOcJvXlTäjv OCvJpCOTTCOV;
ouö' El TTEVTOCETgq yg XCOCX EE,ÖCETEC; TTOCpOCJ.XVjaVCOV

g^gpgoic; öcoc kexJx ttöcJov kocköc öxox Äjcocxov
Trpiv kev öcvxxtJeic, crjv TTOCTpiooc yCCXOCV xkoxo.
EXVOCETEC, yöcp CCpiV KOCKCC pOCTTTOJAEV ocjacpiETTOvrec;
TTOCVTOXOXCX öÖAoxcx, x.xöyxc, &' eteAecce Kpovxcov.
evJ'oÜ ttcö Tiq jaiixiv öiaoxco9r]jaEV0cx Öcvtxtv

V]JeA', gTTgl jaÖcAOC TTOAAÖv gVXKOC öxoc;'OÖUCCgÜc,
TT0CVTOXOIC1 &ÖAOXCX, TTOCTX^p TEOC,, El ETEOV yg

kexvou gKyovöq gcci- cgßocc, ja' g;«gi gicopöcovroc.
i-\ toi yccp jiü5ox yg goxuÖTgc,, oüöe ke cpocxx-|c

CCvÖpOC VECOTEpOV COOg EOIKOTOC ja.u3v)COCc3oCl.

EVj' X] TOI V)OC, JJEV Eycb KOCl &IOC, 'O&UCCEÜC,

O^TE TTOT eiv CXyOplil Öl^OC ßcX30Jl£v OUt'evi ßoUAfjl,

Y 94-127

BREMER PRESSE, EINE

ÖcAA' evoc 3u}.lÖv EJCOVTE VOCOl KOCl ETTlCppOVl ßouAf)l

cppoc36i.i£3'Apygioiciv Öttcoc, 6p' cxpxcTOC ygvoiTO-

OCUTCXp ETTEl TTplCXlAOlO TTÖAlV &x£TTEpCOClA£v OCITCX^v,

(ßx^xgv ö' gv vx^gccx, 9-göc, b' iugöocccgv äjcocxoxjc,,)

kocx TOTE bx] ZeUC, AUypOV EVX CppECX xax]&£TO VOCTOV

Äpygxoxc', gTTgl oü xx vox^j-xovgc, ovbk öikocxox

TTOCVTgC, gCOCV TCÖ CCpgCOV TTOAggC, KOCKOV OXTOV gTTgCTTOV

jar|vxoq e| ÖAox^c, yAocuKCÖrrxöoc, ößpxjaoTTÖcTpxic,,

x^ t EpXV ATpExÖX")lCX JLIET CCjatpOTEpOXCXV gJtlKE.
tco Öe kocAeccocjlievco ckyopr^v ec, ttöcvtocc, ä^ocxoxjc,,
JJCXCjJ, CXTÖCp OÜ KOCTOC KÖCX.iov, EC, x^eAxov VCOCTOCÖÜVTOC,
Ol" b'x^AjoV ox'VCOI ßEßocptlÖTEC, UXEC, a^OCXCÖV.

jaüJov pu9-£xc3r)v toü exvekoc Aocöv öcygipocv.
gV9-'v) TOX MEVgAOCOC, cxvcöyEi TTÖCVTOCC, Äjiaioüc,
VOCTOU IIXIAVI^ICKECJOCX ETT gÜpEOC VCÖTOC JocAÖCCCX-)c,,

oüö' ÄyaiiEjavovi TröcjaTrocv ecxvöocve • ßouAETO ycxp poc

AOCÖV EpUKOCKEEXV pg^OCX 3' XgpOCC, gKOCTOJ-lßcCC,,
COC, TOV Ä3xiVOCXr|c; ÖgXVOV ^ÖAOV g^OCKECOCXTO,
vx^ttxoc; OÜ&e TO x^iöxi ö oü TTgxcgcJoa gjagAAEV
OÜ yöcp t OCXC(JOC ITECÖV TpETTETOCX VOOC, OCXEV gOVTCOV.
• ojc, tco JLXEV ^OCAETTOXCXV OCjaExßojaEVCO ETTggCCXV
gCTOCCOCV, Ol b' öcvopoucocv eukvi^jluciec; ÄjiOCXOX
i]pi]i. S-gcTTgcixii, öx^oc ög ccpxcx ocvöocve ßouAv].

VÜKTCC j.XEV ÖCECOCJJEV jeOCAETTCX CppECXV ÖpJHOCXVOVTEC,
CXAAX^AOIC'• ETTX yöcp ZgÜc, x^pTUg m^JJOC KOCKOXO '

r]Güürgv ö'ox xiev vgocc; eAKpjiev gxc, öcAoc öxocv
KTX^jaocTÖc t' evtxJexaecUoc ßoc?u3cövouq te yuvocxKocc,,
x^jaxcggc, ö'ocpoc Aocox gpr)TÜovTO jagvovTEc,
ocüJx rrocp'ÄTpExöx-)i XyocxaEiivovx Troxx.igvi Aoccöv.
x^picggc, ö'öcvocßöcvTgc, gAaüvopgv, ocx ög xaocA'cökoc
g'rrAgov, gcTÖpECgv ög Jgöc, jaEyocuvjTgoc ttovtov.
sc, TeveÖov b' gAjÖVTEC; EpE^OCJUgV xpöc Jeoxciv,
('oxkccöe Iejuevox, Zeüc, ö'oü ttco jat|öeto voctov,

c^ETAXOC, öc, p' 1'pXV COpCE KOCKX1V ettx ÖEUTgpOV ocütxc,.

y 128-161

DER „ILIAS". VERKLEINERT
loading ...