Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 5.1903-1904

Page: 87
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1903_1904/0094
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
87

St. Pieterskerk nader willen leeren kennen en bewonderen, geen ondienst
te hebben bewezen.

's-Gravenhage, Januari 1904. Adolph Mulder.

Noord wijk-Binnen.

Bij het vertimmeren van den zeskanten renaissance-preekstoel in de
Ned. Herv. Kerk zijn vijf zijden van een vroegeren gothieken preekstoel
voor den dag gekomen. Op elke zijde komen twee ondiepe vlakke nisjes
voor, van boven halfcirkelvormig, met omloopend schaafje. Op de staande
kanten kan men de moeten zien van thans verdwenen kolommetjes. De
eikenhouten schotjes zijn aan de buitenzijden geverfd, n, 1. de ondiepe
nisjes donkerblauw, het schaafje heldergeel en 't overige roodbruin.
Als merkwaardigheid zullen die vijf zijdjes in de kerk bewaard blijven.

(Bouwk. Weekblad. § Dec. ipoj).

Restauratie der Karolingische Kapel te Nijmegen.

In de raadszitting van 9 Januari 1.1. werd besloten een som van ƒ 5774
beschikbaar te stellen voor de restauratie van dit eerwaardig gebouw. De
kosten van dit werk zullen verdeeld worden over twee jaren, waartoe op
de begrooting van 1904 een bedrag van ƒ3300 zal uitgetrokken worden.

Van Schevichaven.

Gebrandschilderde Kerkramen te Oudshoorn.

Te Oudshoorn is in het afgeloopen jaar een Commissie tot stand gekomen,
welke zich beijvert gelden bijeen te brengen om de fraaie, doch in verval
zijnde, gebrandschilderde vensters in de Ned. Herv. Kerk voor ondergang
te behoeden.

Commissieleden-adviseurs zijn de H.H. Dr. A. Bredius, Dr. Corn.
Hofstede de Groot en Mr. J. C. Overvoorde, en leden de H.H. B. C. Baron
van Reede van Oudshoorn, Eerevoorzitter (Assen), — Dr. J. F. L. Boonacker,
Voorzitter, — H. H. van der Kloot Meyburg, Penningmeester, — W. M. C.
Regt, Secretaris, — J. W. C. Bloem (den Haag), J. W. O. Clant, C. den
Hertog, N. D. Kemink (Allen aan den Rijn), Dr. H. J. van Nouhuys (Zierikzee),
Ds. A. P. Kamp (Zwolle), en Ds. J. A. Böhringer (den Haag). ])

De Commissie heeft tot genoemd doel een fraaie circulaire verspreid
en mag tot dusverre met voldoening op haar arbeid terugzien. Circa |- van
het vereischte bedrag is bijeen, dank zij o. a. den steun van H. M. de Koningin,

i) Één lid, de Heer C. C. Krom, oud-secretaris kerkvoogd (te Nijmegen), is sedert
overleden.
loading ...