Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: bi
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0125
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

„12 Timers
Hjernearbejde i Døgnet paa almindelig Ernæ-
ring, siger De. Det er altfor meget.
Selvfølgelig vil det være bedst for Dem at
arbejde noget mindre, men hvis det ikke er
muligt, maa De absolut sørge for at tilføre De-
res Hjerne et Overskud af de Stoffer, den be-
høver, altsaa Nervekraft, ellers ender det med
en Forskrækkelse.
Styrke- og Nervenæringsmidlet
Sanata^zn
er det Middel, De skal bruge; gennemgaa der-
for straks en Kur i 4 å 6 Uger og Deres Orga-
nisme og Nervesystem vil faa tilført det Reser-
vefond af Muskelkraft og Energi, som De nu
mangler.«
Anbefales af kendte Læger i
over 25000 skriftlige Udtalelser.
En kendt dansk Læge skriver:
„Sanatogen har givet fortræffelige Resultater. Jeg har
navnlig set fremragende Virkning af Præparatet i flere
nervøse Tilfælde samt ved Rekonvalescens. Jeg anvender
til Stadighed Sanatogen i min Praksis og anser det som
et udmærket, ja enestaaende Præparat.
Faas paa alle Apoteker i Pakker fra Kr. 1.85.
For at alle kan lære Sanatogen at kende, sen-
des paa Forlangende gratis og franco:
Sanatogenprøve og Brochure.
A/S Wulfing Co. København V.,
Afd. Sanatogen,
Set. Jørgensalle 7. Telefon 3661


HANS OG GRETE
KERAMIK


Værksted: Azaleavej 5 — Telf. Valby 2002
Hans Syberg og Grete Jensen

MALERMESTER
OTTO HANSEN
NI V ADELGADE Q
* * (ved Hesten)
TELEFON BYEN 1551 Y
Forretningen grundl. 1877


BYGNINGSARBEJDE
MØBELLAKERERI
ALLE SLAGS SKILTE

Lev. af Emailleskilte til Stat og Kommuner
FORLANG TILBUD

94
MAGNUSSEN, LORENZE, Maler.
Udstiller: Kunstnernes Efteraarsudstilling 1917.
»MAGNUSSEN, RIKARD ROBERT, Billedhugger og Kunsthisto-
riker, født 2. April i Kbhvn. Forældre: Bogholder Sofus Mag-
nussen og Christiane Weybøll. Hustru: Ellen Reck.
cand. phil. 1906. Elev af Sinding og Bissen. Rejser: Tyskland.
Stipendier: Bjelke, Akademiet. Udstiller: Den frie Udstilling fra
1905, Charlottenborg fra 1908. Kunstkritiker ved »København«
til 1926. Forfatter af en Række Artikler i »111. Tidende«, »Gads
danske Magasin«, Samleren m. fl.
Udgivet: Janus la Cour (1928).
Henv. Blaa Bog.
MAGNUSSON, TRYGGVI, Maler, født 6. Juni 1900 paa Island.
Søn af Snedker Magnusson.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet.
MAIOLI, ELISA JOHANNE ROSA MARIA, Maler, født 7. Maj
1905 i Kbhvn. Datter af Kancelli-Sekretær Albert Maioli.
Elev af C. V. Aagaard, Carla Colsmann, Akademiet. Udstil-
ler: Charlottenborg 1926.
MALINOWSKI, ARNO JOHANNES FRANZ, Billedhugger, født
3. August 1899 i Kbhvn. Forældre: Klejnsmed Franz og Louise
Malinowski. Hustru: Hedvig Madsen.
Elev af Akademiet, fra 1821 ansat ved den kgl. Poroelains-
fabrik. Udstiller: Charlottenborg fra 1921, Kunstnernes Efter-

Jakob Madsen: Portræt.


LYNGBO, CHRISTEN, Maler, født 18. Juni 1871 i Aal ved Varde.
Forældre: Maler og Husmand Carl Nielsen og Gunder Kirstine
Nielsen. Hustru: Heda Lyngbo.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet. Udstiller: Charlottenborg
1899, Kunstnernes Efteraarsudst. 1904, Bergenholz, Kunstfor-
eningen i Esbjerg.

LYNGEN, ELI, Maler, født 22. Juni 1899. Datter af Tandlæge
Lyngen.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet.
loading ...