Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: ct
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0210
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
GAMMEL KINESISK PORCELÆN
OG KUNSTARBEJDER


Knælende Figur af en Kvinde, poleret Lertøj, Kjolen
dækket med grøn Glassur delvis iriserende. Højde
61/4<Tomme. T’ang Perioden.

BLUETT & SONS
48, Davies Street, London, W. 1
(Lige ved Claridge’s Hotel) Telefon: Mayfair 4018

Uerbens tørenbe Iknnstblab
GbeSSiirlington/Hbagasine
■ffnternatfonalt /ibaøaøtn tor Ikunøthen&ere
Illus'revet. TUbkoinmev en Gang om /ibaaneben
2 sb. 6 t>. pv. Hummev

Gvunblagt 1903


The BURLINGTON MAGAZINE er uundværligt for alle, der inter-
esserer sig oprigtigt for Kunst.
Det omfatter alle Kunstarter, og appellerer derfor i lige Grad til
Kunststuderende som til Samlere. Størrelsen og Kvaliteten af Bladets
Illustrationer er uovertrufne. I mere end et kvart Aarhundrede har det
forstaaet at fastholde sin Stilling som det førende og mest omfattende
Kunstblad, der eksisterer.
Paa Grund af Bladets vidtomfattende Interessesfære, dets vægtige og
belærende Artikler, udførlige Omtaler af aktuelle Bevægelser indenfor
Kunsten og dets pragtfulde Udstyrelse, indtager THE BURLINGTON
MAGAZINE en ubestridt Førerstilling. I Forhold til, hvad Bladet yder
sine Læsere, er Prisen ringe.
Af Indholdet kan nævnes: Artikler om endnu ikke offentliggjorte og
nylig opdagede gamle Mestre, omfattende saavel Malerier og Haandteg-
ninger som gamle Gobeliner, Porcelain, Møbler, Metalarbejder, og alle
Slags Antikviteter af Interesse for Samlere eller Kunststuderende. Ar-
tiklerne herom er skrevet af ledende Autoriteter i England, Frankrig,
Italien, Spanien, Holland Belgien, Tyskland og Amerika.
Aarsabonnement (incl. Fortegnelser) : 35 sh. portofrit tilsendt.
Hvis De ikke allerede er Abonnent paa THE BURLINGTON MAGA-
ZINE, sender vi Dem gratis et Eksemplar af Bladet ved Modtagelsen
af Deres Navn og Adresse paa nedenstaaende Kupon:
Gbc 36 avling ton flbagajinc Xtb.
Bank Buildings,
16a St. James’s Street. London S.W. 1.
Gratis Prøveeksemplar af »The Burlington Magazine« udbedes til:
Navn (Name).
Adresse (Address).
ifølge Deres Avertissement i »Samleren«.

132
Elev af Teknisk Skole, Akademiet. Stipendier: Bjelke, Akade-
miet, Hansen, Neuhausen, Raben-Levetzau, Ronge. Rejser:
Schweiz, Italien, Frankrig, Holland, England. Aarsmedaille 1915
og 1922. Udstiller: Charlottenborg fra 1907, Kunstnernes Efter-
aarsudst. fra 1907.
Henv. Blaa Bog, Biografisk Haandleksikon.
NELLEMOSE, KNUD, Billedhugger, født 12. Marts 1908.
Elev af Bizzie Høyer, Akademiet.
*NERVIL, ANNA DORTHEA, født WITTER, Billedhugger, født
14. Marts 1884 i Slagelse. Forældre: Garveriejer Frederik Vil-
helm Witter og Olivia Frederiksen.
Elev af Teknisk Skole i Valby, Sofus J. Nervil. Rejser: Ber-
lin, Dresden. Udstiller: Charlottenborg fra 1909, Kunstnernes
Efteraarsudst. fra 1912. Hovedværker: Portrætbuster.
NERVIL, SOFUS J„ Billedhugger.
Udstiller: Charlottenborg fra 1900, Den frie Udst. fra 1909,
Kunstnernes Efteraarsudst. fra 1909.
NEUHAUS, JENS SIEGFRED, Maler, født 8. Marts 1879 i Vejle.
Forældre: Rebslagermester Søren Peter Neuhaus og Marie Mar-
grethe Eriksine Erichsen. Hustru: Christine Louise Beckmann.
Elev af Akademiet, Zahrtmann. Rejser: Paris, Berlin, Dresden,
Prag, London, Italien, Tunis. Stipendier: Hjelmstjerne-Rosen-
crone, Raben-Levetzau, Dr. Alexandra, Bjelke, Akademiet. Ud-
stiller: Kunstnernes Efteraarsudst. fra 1904, Charlottenborg fra
1908, Ung dansk Kunst 1910, Wjnkel og Magnussen 1913, Malmø
loading ...