Kunstchronik: Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe — 18.1883

Page: 567
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstchronik1883/0286
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
567

Jnserate.

568

kro^^lvi, livip^livl^cjkr-^vl'T'^clkr

33. xvnxnn VL r.'orü»x, SXUIS.

Vivnt äg parLltrö'

HIKIIV^^IO^VIiL OL l^III

80178 C2V OIIiLOriO^ OL

^ ^ AI. FlDXV^

I V <!Ii V> l IN' >.> I I VI.II^

V V.V X'I' »virc V X'I' <) IX >7

1s Vioomts H. VLI-IVLOIIVL

Itn dsnn voluins in-4 rnisin, 8nr 5snn xnpisr su^Isrs, äs 300 PNM8, orns äs 105 »rs.vurS8 änn8 Is tsxts tzt äs

5 pInnoliSL tirsss n pnrt.

Vrix, troods.25 t'r.

Riolrs rslinrs n di^snnx (tsttz8 äorss8, trnnolis8 non sbnrdss^) . ... 30 t'r.

II n sts tirs 25 sxsnrplnirs8 nunrsrot88 8ur pnpisr cls Hollnnäs, nu prix cls 50 t'r.

0itvi3A68 pt'scöcismmLNt pctM8 c>ÄN8 >a M6M6 0>b»oi>i6cjci6

I. KV6. AÖH'1'2. I.S8 I'r<'-onr8Sui'8 «Is In It<-nu>88unss. I'rix, broolrs.20 t'r.

Riolrs rsliurs n bi8ss.ux.25 tr.

II r68ts (^uslcjus^ sx6irrplg,irss 8Ur pgpisr cls Ilollgucls, n 50 tr.

II. V.VAOHI) LOM^.H'Ii!. l.<-8 Vinntsui'8 <Is t'uin-Isuus I'ruuss. I.s 8uriutsu<1girt I'ouociust. 77p«,'«« 5-'oc7<s.

II ns rö8ts <^ns ciuslguss sxsiupluirs8 rs1is8 u.15 kr.

st ciuslguss sxsruxlirirsL 8ur xupisr cts ttollrriicts, uu prix cls.25 tr.

III. O.I V II.I.IIO! (Is burou). I.<-8 or!rrins8 <><- 1u I'orssluins sn Iiuro>«-. 1.68 kul>ri<in88 itiilisnrre^ cln xv° un

xvii° 8rso1s. Vrix, broolrs.20 tr.

Itiolis rsliurs g bisssux.25 kr.

II rs8ts <ius1<ius8 sxsruxlgirs8 8ur irgxisr <ts Rolluucls, s, 40 kr.

IV. 6III>OVlO U^bVblM!. I.o I.ivrs <I<- I'ortuu«-. kssusil cts clsux osut8 <Is88iu8 iusäit8 cts.Isuu 0ou8Ür, ä'sprss

Is rrrg,nu8orit oou8srvs u lu Lrbliotlrscius cts I'Iu^titut. krix, broolrs ...... 30 kr.

Itiolrs rsliurs ü, bisssux.35 kr,

II s, sts tirs 25 sxsnrx1s.irs8 8ur xs-xisr cls Nolluucts L 50 kr.

liüklior-lnlttiilt!

Ilililiollislcv» II. oiiixvln n. Iiolion l'r.

öitÜMts Lsr.uA8<iusU6 k. usus öüolrsr.

(2) I.. »il. Llogsu, Hsmburg, kurstsli.

VerlaZ vou L. 7V. Leernsnir !n I.eipri^.
Oe8Lmme1t! und erlüutert

^.clolf I^oseridel-^.

^r. 8. XV u. Z46 8. droek. 8 IVIurlc.

LE" kollevtiou Ws»i. "MU

Ilntsr äsr OsitunA <Ie.8 Ontsri-srolrnstsn linäst mrr -I. ,1 >> >> i ,1. .1.
nnä clsn äsrunk kol^snäsrr UVZeir irn Hör8Sg,1s ctsr irolytsolrni8olrsn Os8s1I-
8olrst't, rrsus Ns,iuv.sr8trs886 Ho. 35 xu r». äis Vsrstsi-

«sruun cler bsrüluutsu 1iuu8t- nnä Iirticillitstsn-8snrni1nn^ clss vsrstorbsnsn
Ilsrrn Osrl Tinton Ailsni 8ts,tt.

Ois 8s,irrnr1urrg- sutlrs,it in rsiolrsr Hrrvsolr^luuA Vsrlcs ä68 Ic1s.88i8o1rsu
Htsrtunrs, SMptisob, Arisolri8oli unct rönrr8olr, in OIS8, Vsrrsootts,, 6roni!S,
8i1t>sr unct Oolä, Li8snsrl>sitsn su8 ctsr rorusuisolrsu, ^oti^olrsu uuä lts-
nsisssnos-Lpoobs, Ixirolrliolis uucl proksus 6srsts iu 8!1dsr uuä liupksr,
ctsut8olrs uucl itslisui8olrs Lrou^su, liisUsrr, Lrbsitsu äsr Iclsiusu Ulsstilr
iu läoU, 8tsin u. Mksulrsiu, 8isAbur§sr u. Rssrsusr lirüAS, Aöbsl sto. sto.

vsr LstsIoI i«t in ctsi- sinksolrsn 7iu8Ksbs ^rstis, iu reiob illu^trirtsr
Vu8gsbs riuru ?rsi8S vou A. 4.—. äuroli slis Iluob-, Iiuu8t- uucl Vuticiui-
tstonbsuälunASU, 8vvis äurob äsu Intsr^siobustsu üU bs^rsbsn.

Ois 8srunrIunA vircl vonr 20. Asi bi8 3. ,Iuni <1. ,1. rrrr Uobsls <Is8
Aittsläsutsebsn LunstZsvsrbs-Vsrsrns, usus Asin2sr8trs88s blo. 35, I. 8toob,
SN8AS8tsUt 8sin. (2)

k. L. 6. ?rs8tkl, Xiiii8t1iiiix1Imi^,

> > :>>> I» Iilit :i. II

VsrlsZ von fristlriok Vieweg untl 8obn

in Hrsun8sbrvsiA.

8osbsn sr8obien:

^Vtlo Ii6l-, I'iol'. lleruunni,
8cüiIIer'8 Zoliäliel imc! lociien-
MN5><e. nsbst MtrbsilnnZsn übsr
Lobüclsl nnä Voätsnnrssbs
lisnt's. Mt srnsnr litslbiläs,
6 UtboArspbirton Vsksln nnä 2!)
rn äsn 'Usxt sinAsärnobtsn llol-L-
stiobsn. Zr. 8. g'sb. krsrs 10 A.

VsrlsA von L. >t.8esms»n in I.c-ip/.i!».

ttOIsLLIlX

oi i i >7 ssins ^ 6 iC

Von

Ttlkrsä IVoltnrsnn.

ä/r't vrslsrr üsolssc/rrrr'tten.
r«e!Is <imgSLrbs!töto /tutlogs.

2 Lsnäs Zr. I>sx. 8.
br. 20 A.; rn OsUoo 24 A. 50 I'k.:
iir 8skösn oäsr UsrASnrsnt (sinbsnäi^)
30 A.

Rediglrt unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. 7l. Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig.
loading ...