Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: bj
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0126
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
& SONS
48 DAVIES STREET
(ved Hotel Claridge)
LONDON W. 1
¥
Wong
Samlingen
af
Archaisk
Kinesisk
Jade
vil blive
udstillet
i vore
Saloner
fra
Jr.-21.Juni
1930
¥
Illustrerede Kataloger,
hvoraf kun trykkes 500
Eksemplarer, sælges d
5 sh-, fra Maj Maaned
Tommer. Sung Perioden.

_ DevOens føren&e Ikunstblat*
CbeJBuvlington/Ubagasine
■(Internationalt Zlbagaøin tor IRunøtfcenfcere
THlustreret. Hlbhommer en Gang om /lOaaneben
2 sb. 6 b. pr. HAummer

Grunblagt 1903
The BURLINGTON MAGAZINE er uundværligt for alle, der inter-
esserer sig oprigtigt for Kunst.
Det omfatter alle Kunstarter, og appellerer derfor i lige Grad til
Kunststuderende som til Samlere. Størrelsen og Kvaliteten af Bladets
Illustrationer er uovertrufne. I mere end et kvart Aarhundrede har det
forstaaet at fastholde sin Stilling som det førende og mest omfattende
Kunstblad, der eksisterer.
Paa Grund af Bladets vidtomfattende Interessesfære, dets vægtige og
belærende Artikler, udførlige Omtaler af aktuelle Bevægelser indenfor
Kunsten og dets pragtfulde Udstyrelse, indtager THE BURLINGTON
MAGAZINE en ubestridt Førerstilling. I Forhold til, hvad Bladet yder
sine Læsere, er Prisen ringe.
Af Indholdet kan nævnes: Artikler om endnu ikke offentliggjorte og
nylig opdagede gamle Mestre, omfattende saavel Malerier og Haandteg-
ninger som gamle Gobeliner, Porcelain, Møbler, Metalarbejder, og alle
Slags Antikviteter af Interesse for Samlere eller Kunststuderende. Ar-
tiklerne herom er skrevet af ledende Autoriteter i England, Frankrig,
Italien, Spanien, Holland Belgien, Tyskland og Amerika.
Aarsabonnement (incl. Fortegnelser) : 35 sh. portofrit tilsendt.
Hvis De ikke allerede er Abonnent paa THE BURLINGTON MAGA-
ZINE, sender vi Dem gratis et Eksemplar af Bladet ved Modtagelsen
af Deres Navn og Adresse paa nedenstaaende Kupon:
ube Burlington magas in c Utb.
Bank Buildings,
16 a St. James’s Street. London S.W. 1.
Gratis Prøveeksemplar af »The Burlington Magazine« udbedes til:
Navn (Name).
Adresse (Address).
ifølge Deres Avertissement i »Samleren«.

BLUETT


Vase med 2 Hanke. Gennemsigtig
hvid Jade, Hankene udskaaret i
Dyremotiver. Udskaaret grønt Ja-
de-Fodstykke. Fuld Højde 9 eng.


84
LuTKEN, AGNETE, Billedhugger, født 1871.
Udstiller: Charlottenborg 1896.
LUTKEN, JAKOB MATHIAS FREDERIK, Maler, født 9. Juli 1841
i Mehrn ved Præstø, død 4. Oktober 1905 i Odense. Forældre:
Sognepræst Otto Didrik Liitken og Cecilie Marie Leuning. Hu-
stru: Pouline Glahn.
Student, Elev af Akademiet. Udstiller: Charlottenborg fra
1876. Hovedværker: Marinebilleder.
Henv. Weilbach.
*LUTZHØFT, LAURITS NICOLAUS HOLTEN, Maler og Kunst-
kritiker, født 19. August 1864 i Lendemark Præstegaard i Søn-
derjylland, død 7. Juni 1928. Forældre: Sognepræst Holten Fre-
derik Liitzhøft og Jansine Margrethe Worsøe. Hustru: Hedevig
Sofie Jessen.
Student, Elev af Zahrtmann, Karl Jensen, Frantz Schwartz.
Udstiller: Charlottenborg fra 1886, Chicago 1893. Musikanmel-
der og Kunstkritiker ved kjøbenhavnske Dagblade, 111. Tidende
Tilskueren og Samleren, 1915 udgav han »Middelalderlige
Skulpturer i Tyskland«.
Henv. Weilbach, Biografisk Haandleksikon.
LUTZHØFT-CHRISTENSEN, ELISABETH, Maler, født 22.
August 1893 i Baden.
Elev af Axel Hou, Akademiet.
LÆSSØE, AUGUSTA CHARLOTTE DOROTHEA, Maler, født
30. December 1851 i Kbhvn. Forældre: Inspektør ved Rosen-


Walther Mein hårdt: Portræt af kgl. Operasangerinde
Frk. Else Schøtt

MADSEN, JOHANNE, Maler, født 16. November 1879 i Kolding.
Elev af Mundt og Luplau, Akademiet.
Rejser: Sverige, Norge, Holland, Tyskland. Stipendier: Raben-
Levetzau, Hjelmstjerme-Rosencrone, Akademiet. Udstiller: Char-
lottenborg fra 1900, Kunstnernes Efteraarsudstilling fra 1904.
Hovedværker: Enken og hendes Børn. Hos Landsbysadelmage-
ren.
Henv. Salmonsen.

MAGNUSSEN, FRITZ, Maler, født 1878.
Udstiller: Charlottenborg 1904.
loading ...