Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 177
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0189
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Flor is terug in Antwerpen

177

1547 F.F. IV. 1 In dit zelfde jaar had onze jonge kunstenaar
zich ook weer voor goed te Antwerpen gevestigd, vermits
hij er, op 29 October 1547, m Sint Jacobskerk, huwde met
Clara Boudewijns, - dochter van Antoon Boudewijns en Bar-
bara van der Veer. Uit dien echt sproten korts nadien drie
kinderen, eene dochter en twee zonen; Clara was de trots der
moeder en Frans en Baptist wierden de hoop des vaders,
daar ze in zijn werkhuis hunne kunststudiën begonnen.

Ondertusschen werd Frans Floris geroemd en gevierd
als de voornaamste onzer Meesters. De Ridders van het
Gulden Vlies, de Prins van Oranje en de Graven van
Egmond en Hoorn vereerden hem met hunne genegenheid,
ja zelfs met hunne vriendschap, aangezien zij dikwijls te
zijnen huize den wijn kwamen drinken en zijne zegepralen
vieren aan eenen kostelijken disch.

Onze schilder was toen gevestigd ten einde de Meir, op
den westhoek der Cellebroedersstrate, ter plaatse waar zich
thans de huizen 101 en io3 bevinden. Dezen eigendom, des-
tijds - het Hoefijzer » geheeten, had hij op 27 Februari i55o
aangekocht, en achter in zijnen hof bouwde hij een groot
werkhuis. 3 In het ontwerp van schepenbrief, waarbij dit huis
op den naam van « Francoyse de Vriendt alias Floris, schil-
dere » zou worden gesteld, was de naam zijner gade vergeten
en de stadssecretaris herstelde dit verzuim, door op den blad-
rand, achter het bedrijf van onzen Floris, bij te voegen « ende

1 Dit paneel prijkt thans in het museum van Berlijn onder nummer 698.

2 Hun trouwakt, die hier voor de eerste maal het licht ziet, is aldus eenvoudig opge-
steld : k Contraxerunt 29 Octobris 47. Francoys de Vrient Clara Boudewijns, 0 0 0. »
Deze drie O's zijn de teekens der drie gedane roepen of afkondigingen, welke de echtver-
bintenis moeten voorafgaan.

3 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, i549, sub Wesenbeke $ Grapheus,
vol. I, fol, 13,

12
loading ...