Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 278
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0290
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
278

Frans Pourbus

Frans Floris,een jonge Bruggeling,met name Frans Pourbus.1
Hij was ten jare ' in die oude Vlaamsche kunst- en han-
delstad geboren. Zijn vader, Peter Pourbus, insgelijks een
talentvol schilder, was van Gouda afkomstig; doch, nog kind
zijnde, vestigde hij zich te Brugge, en later huwde hij er Anna
Blondeel, de dochter van den befaamden schilder en bouw-
meester Lanceloot Blondeel. Onze jonge Frans genoot van
zijnen vader zeiven het eerste kunstonderricht, en dat wel in
den geest der goede oude School. Die eerste vaderlijke lessen
waren zoo degelijk en vruchtbaar, dat de verbasterde invloed
van Meester Floris het oorspronkelijk talent van zijnen kwee-
keling bijna gansch ongeschonden liet. In de gewrochten van
Frans Pourbus is er inderdaad heel luttel Italiaansch op te
merken. Integendeel onderscheidt men er vele der hoedanig-
heden in van de oude Vlaamsche Meesters. Zijn koloriet had
warme en glanzende deelen, en zijne penseeling was niet los
en breed, maar vast, verzorgd en keurig. Hij had geene zucht
om grootsch te zijn, maar vond zijne verdiensten in het fijn en
uitvoerig afwerken zijner onderwerpen. In plaats van enkel
zijne verbeelding te doen werken en zwierige lijnen en schoone
vormen te zoeken, ging hij de natuur te rade en behartigde
de waarheid, al mochten sommige zijner figuren ook wat
eenvoudig en stijf voorkomen. Van jongs af had hij eene
bijzondere neiging om alles trouw in werkelijkheid af te
beelden. Karei van Mander verklaart, dat « hy was seer uyt-
nemende van beesten te doen nae 't leven. - Hij zag namelijk

1 In eenige ambtelijke bescheiden vonden wij zijnen familienaam « Poederbusse »
geschreven.

2 Op 7 Januari 1576 verklaart hij, in de secretarij van het stadhuis van Antwerpen,
dertig jaren oud te zijn en gewoond en geleerd te hebben bij Meester Frans Floris. Zie :
Protocollen van den notaris Dirk van den Bossche, 1576-71', fol. 2 v°.
loading ...