Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0355

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijn ge^in

343

was; 1 doch op 3i Maart i56y deed hij zich inschrijven als
poorter van Antwerpen en werd dan meteenen vrijmeester
onzer Sint Lucasgilde. Omstreeks 1D74 huwde hij Elisabeth
Mertens, 2 welke hij in zijn huis voerde op de Peter-Pots-
plaats, in de Hoogstraat, dat hij van de Peter-Potsheeren
huurde en waar hij sedert twee jaren woonde en werkte.
Daar werd onze Meester ook vader van zes kinderen :
Thomas, Magdalena, Jeroom, Frans, Elisabeth en Ambro-
sius. Alle drij zijne jongens liet hij de schilderkunst beoefe-
nen. De stormachtige tijden, welke men toen beleefde, waren
uiterst ongunstig, om vader Francken in den nooddruft van
zijn groot gezin te laten voorzien. Een bewijs dat hij het toen
niet breed had, was dat hij niet in zijnen eigen steen woonde,
maar slechts in een gehuurd achterhuis. Toen in 1581 de
geestelijke goederen werden aangeslagen, nam hij, langs zijn
venster, dat uitgaf op het klooster der Peter-Potsheeren, dezer
altaartafel in zijn werkhuis, om ze voor de geuzen verborgen
te houden. Tevens verschool hij aldus nog vele andere goe-
deren van kerken en kloosters, als het Sinte Annatafereel der
Kousenmakersgilde en het hoogaltaarstuk van het Gentsche
Minderbroedersklooster, waaraan hij, in zijn werkhuis, juist
de laatste hand legde. De Staatschen verdachten Francken
niet, omdat hij geenszins als een « Papist » te boek stond.
Immers, hij maakte naar het leven een portret van
hunnen geliefden Zwijger. Ook toonde hij geen het minste
bezwaar in den aankoop van zoogezegd « zwart goed. »
Zoodra het huis, dat hij bewoonde, den Peter-Potsheeren
ontnomen was, haastte hij zich het van de stad af te koopen,

1 Protocollen van den notaris Dirk van den Bossche, 1516-H, fol. 2 V.
* Zij was dochter van Marten Mertens en Kathelijne Peeters.
 
Annotationen