Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 349
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0361
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijne kunstschatten

349

Dat onze Meester met zijne penseelen schatten vergaarde
gelooven wij niet. Toen de ouders zijner vrouw in i5g2
waren gestorven, erfde hij toch genoegzaam, om op 3 De-
cember i5g6 het huis « den Gulden Cop, » dat hij bewoonde,
aan te koopen. 1 Het overlijden zijns vaders verschafte hem
nog nieuwe hulpmiddelen, die hem in staat stelden, zijnen
eigen steen te verfraaien en prachtig te stoffeeren. Den
i5n Maart 1613 verleed hij, met zijne gade, een wederzijdsch
testament, waarin zij eikander alles opdroegen. Echter deden
zij hunnen kinderen ook goede schenkingen. Hunne oudste
zonen, Thomas en Frans, hadden hun aandeel reeds genoten,
toen zij huwden. Magdalena en Elisabeth kregen elk 100
gulden, benevens eene beddekoets met hoofdpeuluws en
sargiën, in vergelding der trouwe diensten hunnen ouderen
bewezen. Jeroom en Ambrosius ontvingen ook elk 100 gulden
en een deel kunstvoorwerpen en teekeningen, terwijl den eerste
bovendien nog het portret zijns vaders, gemaald door Baptist
Floris, en eene schilderij « de Fortsenvan Hercules »
werd beloofd, ' Frans Francken overleed op 3 October 1616
en werd drie dagen later, binnen Sint Andrieskerk, in het
graf zijns vaders gelegd, waar ook zijne gade werd begraven,
toen zij op 5 September 1639 gestorven was. Uit den in-
ventaris van des meesters nalatenschap , opgemaakt den
1711 Februari 1617, blijkt hoe genoeglijk en kunstlievend hij
zijn leven sleet. In zijn stermuis bevonden zich prachtige
meubelen, antiquiteiten, zilverwerk en boeken, als « de Spelen
van Sinne, de vijf boecken van Jan Baptista Houwaert,
een boeck van het Nerrenschip, een boeck Emblemata van

1 Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1596, sub Moy ScNeesen, vol. 1, fol.252.
8 Protocollen van den notaris Hendrik van Cantelbeck, de Jonge, 1613.
loading ...