Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 450
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0462
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45o Oude prijken van Jan Breughels tafereelen

ligen de tafereelen van onzen Breughel reeds op hoogere
prijzen : Een Boerendans gold 200 gulden; een Oogst,
200 gulden; twee Riviergezichten, het eene 36 en het an-
dere 55 gulden ; een Schip met Valkeniers, 3oo gulden
Jonas in de Zee, i5o gulden; eene Scheepvaart met Ant-
werpen in 't Verschiet, 120 gulden; Sint Antoniusten-
tatie, 3oo gulden; een Sint Martensfeest, 3oo gulden; een
Landschap, waarin eene Onze-Lieve-Vrouw, 600 gulden;
eene Sint Janspredicatie , 800 gulden; twee Land-
schappen, op koper, het eene met figuren en het andere
met wagens en koeien, elk 800 gulden.

Daar Jan Breughel bij zijn degelijk talent wezentlijken
iever paarde, viel het hem niet moeielijk hoog in aanzien te
klimmen en tevens fortuin te maken. Onze Aartshertogen
droegen hem al spoedig eene bijzondere genegenheid toe.
Meester Breughel ging dikwijls te Brussel aan het Hof zelve
blijken geven van zijne ervaring in de kunst. Hij verwierf
daarom den titel van « constschilder Harer Hoogheden, »
benevens allerlei voorrechten en vrijdommen. Bovendien
schonken onze Vorsten hem eene gouden ketting met gouden
medalie, waarop aan de eene zijde het portret van Albert, en
aan de andere dat van Isabella was geslagen. Met Rubens
knoopte onze meester nauwe vriendschap aan. De kennis-
making der beide uitstekende schilders greep plaats ten jare
1609, toen Breughel als Deken der Romanisten den jongen,
talentvollen meester in dit gezelschap welkom hiet. Jaren
lang was Rubens zijnen vriend Breughel behulpzaam in het
schrijven van Italiaansche brieven 1 aan den Kardinaal-Aarts-

1 Deze brieven werden door Giovanni Crivelli uitgegeven onder den titel : Giovanni
Brueghel, Pittor Fiammingo, o sue lettere e quadretti esistenti presso VAmbrosiana,
Müano, 1868.
loading ...