Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0572

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
56o

Intrede van den Prins-Kardinaal

verkondde, dat de nieuwe Landvoogd verschenen was.
Binnen de poort traden een aantal opgesmukte maagde-
kens, met gepluimde waaiers in de hand, van hunnen prach-
tigen gebeeldhouwden wagen, om den Prins-Kardinaal de
vergulde stadssleutels op eene gouden schotel aan te bieden,
waarna een gevleugelde genius hem eenen lauwerkrans
toereikte, ten aandenken van den behaalden zegepraal te
Nördlingen. Bij de Mechelsche Plein zongen onze liefste kin-
deren, van op den M aagdekenswagen, den held het
welkom toe. Eenige schreden verder stond, tegen de Sint
Joriskerk, eene soort van halfronden altaar, met gouden
gegroefde kolommen, prachtige kroonlijsten en balustraden,
rijk beladen met sieraden en vruchtfestoenen, bezet met zinne-
beeldige figuren, engelen, naakte kinderkens, saters met over-
vloedshorens, griffioenen en gekroonde wapenschilden. Dit
eerste praalwerk was geschilderd door Jacob Jordaens, Jan dos-
siers, Johan Boeckhorst en Jan Borchgraef, voor 1475 gulden.
In de vleugels diens altaars prijkten de twee schilderijen van
Rubens, voorstellende : Neptunus met den Prins af-
varende van Barcelona naar Genua, en de Samen-
komst van den Prins-Kardinaal met den Koning
van Hongarije. Tusschen deze beide schilderijen stond, in
tafereel, het Welkom der Maagd van Antwerpen aan
Fernand o,uitgevoerd doorCornelis Schut voor 1113 gulden
10 stuivers. Wanneer de Landvoogd, in de Lange Gasthuisstraat,
voorbij de zingende weezen van het Maagdenhuis reed, zag
hij, op de hoogte der Arembergstraat, de Zegepoort der
Portugeezen, waarop gevleugelde engelen zaten en krijgs-
gevangenen met bundels van wapens op Zweden behaald. In
vier nissen aan beide zijden van de poort, stonden afbeeldsels
 
Annotationen