Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0576

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
564

Intrede van den Prins-Kardinaal

afbeeldsels van den gewapenden Koning van Hongarije en
van den geharnasten Prins-Kardinaal. Boven de twee zijdoor-
gangen lag het afgehakte Medusahoofd en een door den
bliksem getroffen leeuw. Boven de middenpoort stond eene
schilderij, de Slag van Nördlingen, die bekroond was
door twee arenden, welke met bek en klauw eene slang ver-
scheuren. De achterzijde van dezen boog was niet minder
prachtig. Op het toppunt zat Fernando in Grieksch kleedsel,
met lauweren om de slapen en eene glansrijke starre boven
het hoofd, op een gevleugeld paard. Van weerszijden naast
hem bevonden zich wapenbundels en krijgsgevangenen, tus-
schen engelen met omkranste opschriften en gevlagde ba-
zuinen ; lager vier groote zinnebeeldige figuren, benevens
engeltjes met gekroonde blazoenen, leeuwen met het wapen
van Spanje, en daaronder het tafereel Fernando in eenen
gouden Zegewagen, gekroond door vliegende En-
gelen en omringd van Krijgslieden met veroverde
Wapentrossen en geboeide Overwonne 1 ingen. Deze
gansche Ferdinandusboog was uitgevoerd door den schilder
Kasper van den Hoecke en zijnen zoon Jan, voor 3440 gulden.
Na onder zijnen eigen zegeboog te zijn doorgereden, ontmoette
Fernando, in dezelfde straat, den Parnassusberg, waarop
Apollo en zijne negen godinnen een koor zongen den gevierden
held ter eere. Op de M elkmarkt hadden Jacob Jordaens, Jan dos-
siers, Johan Boeckhorst, Jan Borchgraef, Theodoor Rombouts,
Artus Wolffordt en Geeraard Wery eenen Tempel van
Janus geschilderd, voor 15j5 gulden. Bij den koepel des
tempels stond het hoofd van den god Janus. Aan de eene
zijde van het gevaarte vertoonde men in tropheeën en beelden
het heil, de rust en weelde van den vrede ; daartegenover de
 
Annotationen