Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0878

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
866

Jan de Heem

werd hij vader van een zoontje, dat Jan werd gedoopt;
doch reeds den 2n der volgende maand naar het graf werd
gedragen. Op den 2011 Januari 1644 liet Lievens in Sint
Jacobskerk eenen anderen zoon Jan Andries doopen, en
deze mocht tot eenen vaardigen portretschilder opgroeien.
Vader Jan Lievens bewoonde, op de Sint Jacobsmarkt, tegen
270 gulden 'sjaars, het huis het Brandijzer, bestaande uit
den westkant van ons tegenwoordig atheneum. Hij leefde
daar op zoo grooten voet, dat hij in schulden geraakte.
Reeds op 9 October 1643 was er voor onze vierschaar
beslag op zijne goederen gelegd, en den 6n Juli i652 gaf
de Antwerpsche schilder Jacob Spaeingaert volmacht om
van « Signor Jan Lievens, schilder, wonende tot Amsterdam,»
58 gulden 1 stuiver te eischen voor geleverde verven. In Hol-
land genoot Lievens nog den meesten bijval; want, behalve
Neerlands grootsten dichter, mocht hij er ook de zeehelden
Michiel de Ruyter en Marten Harpertszoon Tromp naar het
leven konterfeiten. De uitstekende meester schijnt korts na
1671 te zijn gestorven.

Bijna gelijktijdig met den voorgaanden kunstenaar vestigde
Jan de Heem, de uitstekendste Hollandsche stillevenschil-
der, zich in onze stad. Hij schijnt in 1600 te Utrecht geboren,
als zoon van den schilder David de Heem, welke hem in
het vak opleidde. Zoodra Jan de Heem meestér-schilder was
geworden, knoopte hij liefdebetrekkingen aan met zijne stad-
genoote Alletta van Weede. Zij huwden te Leiden op den
2211 December 1622. Hunne eerste spruit werd den 2911 No-
vember 1628, in de Sint Petruskerk van Leiden, David
gedoopt ; doch die jongen mocht den mannenleeftijd niet
bereiken. Vervolgens werd hun huwelijk gezegend met eenen
 
Annotationen