Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0897

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Theodoor Rombouts

885

ontving Deken Zegers, ten jare 1647, zijnen eigen zoon en
leerling, Jan Baptist, als vrij schilder bij Sint Lucasgilde.
De jongen trok korts nadien naar den vreemde en in Februari
i652 keerde hij in het vaderland terug, na gedurende drie
jaren te Weenen geschilderd te hebben in het paleis van den
veldheer Octavio Piccolomini, Hertog van Amalfi. Onder-
tusschen was vader Zegers in het begin van het vorige jaar
ernstig ziek geworden. Terwijl hij, in zijne prachtige wo-
ning, op de Meir, krank te bed lag, stelde hij eigenhandig
een testament op, waarin hij verklaarde binnen Sint Michiels-
kerk begraven te willen worden, en al wat hij bezat aan zijne
vrouw achter te laten. Na dit schrift gesloten en op zes plaat-
sen met rooden lak te hebben verzegeld, reikte hij het aan
zijne vrouw, en op 18 Maart j651 scheidde hij van deze wereld.

Een ander leerling van Abraham Janssens ontmoeten wij
in Theodoor Rombouts, die ook met Geeraard Zegers zeer
veel overeenkomst heeft in daden en werken. Deze kunste-
naar werd te Antwerpen geboren en op 2 Juli 1597 in de
hoofdkerk gedoopt. Zijn vader, Bartholomeus Rombouts,
was een welstellend kleermaker; zijne moeder noemde zich
Bar ba ra de Greve. De ouders zonden hun begaafd zoontje,
op elfjarigen leeftijd, in de leer bij den schilder Frans Lanck-
velt; doch Theodoor verliet dezen weinig verdienstelijken
meester al spoedig, om de lessen te gaan genieten van den
meer befaamd en Abraham Janssens. De leertijd van onzen
jongen moet langdurig zijn geweest. Zonder nog zijn vrij-
meesterschap te hebben verworven, begaf hij zich op 7 Sep-
tember 1616 in den vreemde, voorzien van een getuigschrift
onzer Schepenen, dat hij goed katholiek was, zijne stad maar
verliet om landen te bezoeken en talen te leeren, en door
 
Annotationen