Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0930

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
9i8

Thomas Willeboirts

den 4n Februari 1657, Willem, en eene dochter, op 8 Septem-
ber 1659, Anna Maria gedoopt. Van Herps beide zonen werden
door hem tot schilders opgeleid. De oudste, Norbertus, trad
ten jare 1666 als meesterszoon bij de Schilders-Kamer; doch
hij deed zich vervolgens niet meer opmerken. Eer de jongste
was gevormd, viel de vader ziek en werd den 23n Juni 1677
begraven. Die jongste zoon, Willem van Herp II, moet zich
insgelijks als kunstenaar hebben doen opmerken; want,volgens
de Liggere onzer Sint Lucasgilde ontving hij vijftien leerlin-
gen. Echter kunnen wij geene zijner tafereelen meer aanwijzen.
Den in Augustus 1729, toen de meester twee en zeventig jaar
oud was, maakte hij aan het klooster der Beggaarden eene
lijfrent, om aldaar, voor zoo lang hij nog te leven had, den
kost te hebben. Wat er verder van hem is geworden, hebben
wij niet meer nagegaan.

Thomas Willeboirts werd ten jare 1614 geboren in het
Noord-Brabantsch stadje Bergen-op-Zoom. 1 In 1628, toen
hij nog maar veertien jaren telde, kwam hij reeds bij Geeraard
Zegers als leerling inwonen. Van dan afbleef hij in onze stad
gevestigd, zoodat wij hem tusschen de Antwerpsche mees-
ters mogen vermelden. Op 7 Augustus 1637 legde Willeboirts
den eed af als poorter onzer stad, en meteenen liet hij zich
inschrijven als vrijschilder der Sint Lucasgilde. Onze kunste-
naar arbeidde weinig getrouw aan zijnen meester Zegers.
In enkele zijner gewrochten huldigde hij de weelderigheid
der vormen en de kleurrijkheid van Rubens ; maar door-

1 De doopakt van dezen schilder is nog niet ontdekt; doch hij zelfverklaarde op
26 November 1642 acht en twintig jaren oud te zijn, zoodat hij in 1614 ter wereld moet
zijn gekomen. Doorgaans noemt men thans onzen schilder Thomas Willeborts Bosschart
en soms eenvoudig weg Bosschaert. Hij zelf teekende nochtans altoos « Thomas Wille-
boirts. » Hij was zoon van Peter Willeboirts en van Cornelia Thomas.
 
Annotationen