Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0944

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
g32

Nicolaas Marien Fierlants

doch de rustlievende man sneed langs binnen de belkoord
af. Daarop vroeg de openbaar beleedigde vrouw voor het
geestelijk Hof de echtscheiding; doch op 5 November 1658
haderweereene verzoening plaats, en Joanna Pinseel beloofde
« met haren man te leven in deucht, eere ende vrientschap,
gelijck dat ter sielen salicheyt behoort. » Echter ontstond er
weer spoedig onweer en de zonneschijn liet zich wachten.
Goubau laadde al de schuld op zijne kijfzieke wederhelft. Hij
staafde door getuigen, dat hij gedurende zijn eerste huwelijk
altoos in vrede en liefde leefde. Dat kon Joanna Pinseel van
haren kant niet doen bevestigen; doch zij bracht hare twee
meiden voor, welke verklaarden, dat onze schilder haar
« pers en blauw » had geslagen, en daarop werd de echt-
scheiding verkregen. Al deze wederwaardigheden hadden
voor gevolg, dat meester Goubau palet en penseelen nederlegde.
Hij werd ontvanger ten kantoore der wijnaccijnzen, in welke
betrekking hij overleed op 20 October 1678.

Nicolaas Marten Fierlants werd omstreeks 1622 te
's Hertogenbosch geboren; doch in 1637 kwam hij te Antwer-
pen de schilderkunst leeren bij Pa 11 wel van Overbeeck,
en in 1651 werd hij vrijmeester onzer Schilders-Kamer.
Den i3n Mei 1653 huwde hij, in onze Sint Jacobskerk,
Maria van Hengel, bij welke hij drie dochters en vier
zonen won. Fierlants moet een vlijtig kunstenaar zijn
geweest. Alhoewel hij voor een talrijk kroost te zorgen had,
kocht hij op 24 December 1655 nog voor eigen gebruik een
huis, het Wapen van Keulen, nummer 121 in de Lange
Nieuwstraat. Daar hij een ervaren teekenaar in de bouw- en
doorzichtkunde was, zoo gaf hij daarin vele bijzondere lessen.
Dat belette toch niet, dat hij acht aankomende schilders in
 
Annotationen