Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0950

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
938

Familieleven van Peter Thijs

die den gedooden Adonis beweent, zoodat Thijs ook
onderwerpen uit de fabelleer op het doek bracht.

De gevierde kunstenaar huwde op 19 Maart 1648, in
de Sinte Walburgiskerk,Gonstantia van der Beken, dochter van
Jan en van Catharina van Baesrode. Den i2n Juli van dit
zelfde jaar werd hun huwelijk reeds gezegend met eene doch-
ter, die over de doopvont werd geheven door haren groot-
vader Jan van der Beken en Anna Vasseur, vrouw van
den bakker Peter Thijs. Nog vijf andere meisjes en vier jon-
gens sproten uit den echt. Een der zonen, Peter Pauwel
Thijs, geboren op 14 Mei 16D2, oefende zich in het schilderen
bij den vader, dien hij spoedig behulpzaam was. Den i8n Sep-
tember 1660 koos het Magistraat Peter Thijs tot Deken van
Sint Lucasgilde. Toen hij in den bestuurraad der Schilders-
Kamer zetelde, zag hij de noodzakelijkheid in, een aanzienlijk
huis te bewonen. Hij betrok dan het huis nummer 29 op de
Meir, dat hij den 23n April 1663 nog voor driejaren huurde te-
gen 35o gulden in het jaar. In die woning verloor meester Thijs
zijne geliefde gade, met welke hij als rederijker en Deken zoo
dikwijls ter Schilders-Kamer aan den feestdisch zat. De kom-
mer, welken de weduwenaar met al zijne kinderen had,deed
hem spoedig naar eene nieuwe huishoudster uitzien, en op 2 Juli
1670 hertrouwde hij met Anna Bruydegom. Deze vrouw was
eene goede moeder voor hare stiefkinderen. Dank aan hare
zorgen, kon onze kunstenaar rustig voortwerken. In April
1672 leverde hij voor de Staten-Kamer van. ons stadhuis
ook nog het portret van den Koning Karei II, dat met
i5o gulden werd betaald. Zijne laatste bestelling ontving hij
van de Antwerpsche Kolveniersgilde. Deze kunstlievende
vereeniging besloot, in den zomer van 1677, een gro°t tafereel

*
 
Annotationen