Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0965

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne tapijtpatronen en portretten

953

sia, geteekend : P. IJkens inventor et fecit. Onze meester
maalde tevens uitmuntende portretten. In 1686 belastte hem de
Stad met het schilderen van het portret des Spaanschen Konings
Karei II, welk gewrocht 35o gulden werd betaald en in
de reeks vorstenportretten onzer Staten-Kamer werd uitge-
stald. Dit kostbaar stuk is ons door de Fransche Republiek
ontstolen. Doch aanstonds ontmoeten wij van Peter IJkens
andere portretten, die eenen goeden dunk van zijn talent geven.
Ook als schilder van tapijtpatronen mocht Peter IJkens zich
onderscheiden. Den i8n Mei 1689 aanvaardde hij, naar de
printen van Charles Lebrun, schilder van Frankrijks Koning,
«de Historie van Alexander en Darius, in zes pa-
tronen, heel fijn te schilderen» voor 1111 1/2 gulden. De
verdeeling was als volgt : De Slag bij de Rivier Gra-
nicus, in 9 ellen; de Slag bij de Rivier Issus, in 7
ellen; de Zegepralende Intocht te Babyion, in 7 ellen;
Paris gevangen, in 6 ellen; de Plundering, in 5 ellen,
en de Familie van Darius, in 5 ellen. In ditzelfde
jaar werd IJkens op i3 December tot Deken van Sint Lucas
verkoren; maar, om van het geldvergend ambt van Opper-
Deken ontslagen te mogen blijven, schonk hij der Schilders-
Kamer 60 patakons en «een stuck schilderij Abraham
en Agar, van sijne handt op het beste geschildert.» Den
9n Augustus 1690 verleende de Sint Lucasgilde onzen schilder
een ander voorrecht. Het verschafte hem namelijk eenen harer
bevrijdingsbrieven van den krijgsdienst, en daarvoor maalde
hij het afbeeldsel van den Hoofdman der Gilde, den Oud-
Burgemeester Jan Baptist Greyns. Tevens konterfeitte
Peter IJkens, in 1693, den nieuwen Hoofdman en Burgemees-
ter Steven Cornelis Janssens de H uj oei. Beide fraaie
 
Annotationen