Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0969

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Kasper Jacob van Opstal

957

Daarna toog hij naar Italië en trad te Florentië in dienst van
den Groot-Hertog Fernando. Vervolgens vestigde hij zich te
Rome, waar hij vele platen sneed naar Italiaansche meesters
en overleed ten jare 1725.

Tusschen vele middelmatige schilders, die het einde der
xvnü eeuw beleefden, ontmoeten wij nog een degelijk talent
in Kasper Jacob van Opstal. Hij werd den 2n Juli 1654 te
Antwerpen geboren als bastaard van den schilder Kasper van
Opstal, en van Joanna Robatto. Den i3n Februari 1659 verleed
de vader een testament, waarin hij « aen jouffrouwe Janneken
Robatto, jonge dochter, wt sonderlinge liefde ende efFectie die
hij testateur tot deselve is draegende, » heel zijn vermogen
maakt. Echter moest de begunstigde zijnen vader, Jacob van
Opstal, en zijne moeder, Elisabeth van Huelen, levenslang
onderhouden, en tevens « Jaspar Jacob van Opstal, sijnen na-
tuerlijcken zoon » opvoeden en hem een ambacht laten leeren.
Den 23n Juni 1661 huwde Kasper van Opstal met Joanna
Robatto, die hem nog twee dochters baarde, en onze Kasper
Jacob van Opstal werd nu gewettigd. Weldra ontving hij ook de
lessen zijns vaders, en in 1677werd hij, als meesterszoon, vrij-
schilder. Aanstonds deed de jonge kunstenaar zich opmerken.
Zijn vader, die de kunst bij Simon de Vos leerde, en onder
andere den Roof der Sabinen en het Akkoord met de
Sabinen, naar Rubens, maalde, had hem ook de prachtige
toonbeelden des Oppermeesters voor oogen gehouden. Zoo was
de drie en twintig-jarige Kasper Jacob van Opstal een warm,
krachtig en harmonisch kolorist geworden. Ongelukkiglijk be-
reidde hij zijne verven derwijze, dat de schoonste tonen zijner
doeken mettertijd erg zouden verbruinen en verdonkeren.
Niettemin blijft het toch nog mogelijk de pracht van zijn palet
 
Annotationen