Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1024
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1036
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1024 Mattheus van Hellemont overladen met schulden

geleverde bieren. Om toch aan zijn garant te geraken, bestelde
hij den schilder « eene Boerenbruyloft, daerinne staende
het goet ofte speelhof van des voorschreven Jan Schrijn-
maeckers vader, gelegen in den polder van Austruweel. » In
Augustus i65g werd het gewrocht afgeleverd ; doch de brou-
wer wilde er maar 240 gulden op de rekening voor laten
afkorten, wat de schilder te weinig achtte. In 1662 verschoot
een wijnkoopman, in ruiling van schilderijen, geld aan van
Hellemont, om zijne achterstallige huishuur te betalen. Den
22n Augustus van dit zelfde jaar vierde onze schilder de
AntwTerpsche kermis met des avonds ten elf uren op de Meir
zekeren Jan Bronsaert duchtig af te rammelen. Toen voor-
bijgangers hen scheidden, hadden de vechters zich met de
haren ten gronde gerukt. Van Hellemont scheen zich weinig
te bekreunen om het ongeval, daar hij met den man, die hem
van zijnen tegenstrever rukte, aanstonds eene pint wijn ging
drinken in de taveerne « den Schild van Frankrijk » op de
Meir. In 1674 verliet de met schulden overladen Mattheus
van Hellemont onze stad, en werd dan vrijschilder der Sint
Lucasgilde van Brussel. Hij had de middelen niet om zijn
inkoomgeld te betalen, en maalde daarom een tafereel voor
de Brusselsche kunstenaarsgilde. Hij schijnt nog lang in de
hoofdstad te hebben geleefd; doch wij hebben zijn sterfjaar
daar nog niet kunnen ontdekken.

Van der Lamen's gemelde leerling Jeroom Janssens
ontving den in October 1624 het doopsel in de hoofdkerk.
Na zich van i63y tot 1644 in de kunst te hebben geoefend,

1 Tot hier toe verwarde men meest altoos dezen Antwerpschen zedenschilder
met den Brusselschen historieschilder "Victor Honorius Janssens, wiens werken nochtans
onder geene opzichten gelijken aan die van onzen meester, welke ook altoos « Jeronimus
Janssens » of o Bieroniours Janssens» teekent.
loading ...