Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1052

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1040

Peter van Engelen

Blommen, den ion Februari 1670 geboren, leerde het schil-
deren bij zijnen broeder Peter, en ontving tijdens zijn
verblijf te Rome, den bentnaam Cephalus. Hij maalde ins-
gelijks gezelschapsstukken, welke echter maar onbeduidend
waren en verloren gingen. Thans bestaat er van hem nog
alleen een Kerstnacht als altaarstuk in de Roomsch-
Katholieke kerk « de Boom » te Amsterdam, waar onze
schilder overleed omstreeks 1746.

De koopman in schilderijen Peter van Engelen maalde
ook zelve wel tafereelen, want in de rijke kunstverzamelingen
der heeren gebroeders Adolf en Edmond Huybrechts onzer
stad bestaan er nog twee doeken, getiteld : P, V. Engelen.
Het eene stelt voor : eene Vischmarkt bij het Strand,
waar men koopwaren stapelt om in de aangelande schepen
te laden; het andere : eene Dorpskermis met Jaar-
markt. In beide verdienstelijk samengestelde gewrochten
krioelt het van bontgekleurde figuurtjes en in het verschiet
verheffen zich, achter het landschap, de voorgeborgten eener
groote stad. Hij, die deze zedentafereelen maalde, was zoon
van den schilder Cornelis van Engelen en van Christina de
Witte, welke hem den i3n Maart 1664, in onze Sint Jacobs-
kerk, liet ten doop dragen! Onze Peter van Engelen verloor
als kind zijnen vader, en zoo ging hij in de leer bij zijnen oom,
den landschapschilder Kasper de Witte, die hem, den 2011
Maart 1681, bij zijn afsterven, een aantal plaatwerken naliet.
Den gn November 1687 huwde Peter van Engelen in de
hoofdkerk Anna Francisca Bruyne!, wier erfenis hem in
staat stelde om een en winkel van schilderijen te openen,
terwijl hij zijne kunstverzameling verrijkte met gewrochten
zijner eigene hand. Ten jare 1694 ontving onze van Engelen
 
Annotationen