Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1064

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1 052

Werken van Jan Peeters

Zeestorm, gemerkt : J. P.; te Amsterdam : het verbran-
den der Engelsche Vloot in de Haven van Chattam
1667; te Munchen : Schepen op de Voetrotsen van
een Kasteel geslingerd, en te Weenen, in het Belvedère :
eene Zee met Rotsen. Ofschoon de werken van Jan
Peeters schaarsch zijn, was hij toch een vlug schilder.
Wij hebben eene notariëele overeenkomst, waarbij hij zich
verbindt in éène maand tij cis tien tafereelen te malen.

Terwijl Jan Peeters nog te Hoboken was gevestigd,
huwde hij, den 3n Maart 1654, in Antwerpens hoofdkerk,
Catharina Baseliers. De getuigen voor deze plechtigheid
waren onze schilders Erasm Quellin en Antoon Goubau.
Toen Peeters' eerste kind, den ign Januari 1655, Jan Frans
werd gedoopt, hief de talentvolle portretschilder Frans Denijs
het over de doopvont. De drie andere spruiten, welke den
vader nog werden geschonken, waren meisjes. Op 4 Maart
1659 werd Jan Peeters buitenpoorter van Antwerpen, om
gedurende zes maanden met zijne vrouw naar Holland te
gaan, waar hij kunstzaken verrichtte. In September bevond
hij zich terug in onze stad. Zonder ooit eene lange overzeesche
reis te doen, teekende hij talrijke Gezichten der eilan-
den Candia en Malta, welke door Lucas Emilius
Vorsterman en Kasper Bouttats werden in plaat gebracht.
Het is wel mogelijk dat de schetsen dezer verre gewesten
onzen kunstenaar werden toegezonden door zijnen ge-
melden neef Gillis Peeters II, die vroegtijdig over zee stak
en den 1" Augustus 1678 stierf op het kasteel Geldria, boven
Batavia. Ook zijn broeder, de kunstschilder Bonaventura
Peeters II, ondernam gr00te reizen. Den 8n October 1681
gaf hij te Antwerpen volmacht, om in Amsterdam, van de
 
Annotationen