Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0100

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
88

Vermaarde Meesters on^er Gilde

Rechters, in het museum van Antwerpen, getuigen hoe
bevallig hij teekende en hoe prachtig hij zijne draperijen
plooide en kleurde.

In i5o5 en 1507 ontving hij te Antwerpen twee leerlingen,
Hendrik Mertens en Michiel in 't Swaenken ; doch onge-
lukkiglijk moesten zij den uitstekenden Meester al spoedig
missen. Het volgende jaar verliet hij onze stad, om over de
Alpen te trekken, waar hij zich den geest bedwelmde, bij het
beschouwen der onnavolgbare Italiaansche meesterstukken.
De wederkomst van Gossaert uit Italië mag als eene nationale
kunstramp in de geschiedenis onzer Schilderschool worden
aangeteekend.
 
Annotationen