Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 90
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0102
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
go De beelden der Antieken

spoord van het oude Rome en Griekenland, en uit den schoot
der aarde waren marmeren en bronzen beelden der Antieken
te voorschijn gehaald, die ieder verbaasden om hunne uitge-
lezene schoonheid.

Karei van Mander schetst den indruk, dien deze ontdek-
king op onze kunstenaars maakte, aldus eigenaardig af : « t Is
kenlijck, dat voormael 't hoofd der steden, het alder schoonste
Room, bloeyende in voorspoet, en volck-rijck wesende, placht
in ghelijck ghetal van Menschen t'overvloeyen, en verciert te
wesen van constighe uytnemende beelden, oft om beter segghen
Marmoren en Coperen, die door hooge vernuftheyt natuer-
lijck in uytghekosen alderschoonste Menschen lichamen, en
Dieren lijven waren verandert. Ooc weetmen wel, dat ver-
scheydenmael den dullen krijgh, nijdigh, knerstandende, dese
soo heel verheven Stadt heeft met rouwe handen aenghe-
tast, overhoop gheworpen, en met vernielende voeten ver-
treden : Maer doe eyndlingh Room haer begon beter tevoelen
onder de vredighe heerschinghe der Pausen, heeft men ghe-
vonden, en uyt haeren greysigen schoot voort ghehaelt eenige
der .verhaelde schoon ghestaltighe Marmoren en Coperen,
welcke uyt den donckeren comende voor den dagh, hebben
onse Schilder-const een groot licht ghegheven, en den OerTe-
naers van deser den oogen gheopent, om t' onderscheyden,
wat leelijck, en schoon, en 't alderschoonste in 't leven oft
in der nat neren was, aengaende de ghestaltnissen der Menschen.
lichamen en der Dieren litmaten. » 1

Geniale mannen als Leonardo da Vinei, Michel Angelo
Buonarotti en Raphael Sanzio hadden zich die heerlijke

' Het Leven der Doorluchtiglie Schilders, fel, 234,
loading ...