Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 247
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0259
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Antwerpen terug aan Spanje

247

moord vertwijfeling en oproer. Met den heldenmoed der
wanhoop poogden de belegerden den gordel te verbreken,
waarin Farneze de Scheldestad verstikte. Doch onze zwakke
krijgsmacht vermocht niets tegen den schrandersten Veldheer
en het onverschrokkenste leger van Europa. De toestand wTerd
hoe langer hoe hachelijker, en ten laatste was Antwerpen door
hongersnood en muiterij gedwongen zich terug aan Spanje
over te leveren.

Den 2yn Augustus 1585 deed de overwinnaar Alexander
Farneze, met een adellijk gevolg, drie vaandelen ruiters en
twintig vaandelen voetgangers zijne intrede binnen Antwerpen.
Alweer grepen er te dier gelegenheid luisterrijke feesten plaats.
Het voornaamste voor de kunst was, dat Marten de Vos
het afbeeldsel moest malen van den zegevierenden Veldheer,
hetwelk gehangen werd in de Staten-Kamer, waar het portret
van Willem van Oranje natuurlijk verdween.

Nu onze stad met ganseh Zuid-Nederland terug onder
het Spaansche juk was gebracht, werd de Roomsche gods-
dienst hernomen en al zijne tempels in den vorigen luister
hersteld.

Een artikel van het verzoeningsverdrag met Spanje ver-
nietigde al de onteigeningen, tijdens den opstand gepleegd.
Zoo kwam de Kerk weer ineens in bezit van al hare goe-
deren, en kreeg al de kunststukken weder, welke men nog
achterhalen kon. Onze schrijnwerkersgilde was daardoor
het meest van al, ja dubbel gestraft voor haar verschacheren
der prachtige altaartafel van Meester Matsijs. Het huis, dat
zij voor dit gewrocht ontvangen had, werd nu aan de geeste-
lijkheid teruggegeven, en het tafereel bleef niettemin op het
stadhuis tepronkgesteld.
loading ...