Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 322
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0334
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
322

Crispiaan van den Broeck

peld voorhoofd en aanzicht. Het is toch niet aan te nemen,
dat tegenspoed en smart aldus het wezen van eenen veertig-
jarige hebben verouderd.

Na Joachim Bueckeleer volgt een der oudste leerlingen
van Frans Floris, namelijk Crispiaan van den Broeck. Hij
wordt onveranderlijk opgegeven als geboren in i53o; maar
hij kwam eigentlijk zes jaren vroeger ter wereld, 1 in de stad
Mechelen, die zoo vele kunstenaars voortbracht. Van den
Broeck was reeds bejaard, toen hij zich in het werkhuis van
Floris kwam volmaken. Spoedig onderscheidde hij er zich
als een uitstekend leerling, vermits hij den Meester in het
voltooien zijner tafereelen mocht behulpzaam zijn. Van toen
Crispiaan van den Broeck te Antwerpen zijne studiën had
voltrokken, was hij niet meer voornemens die stad te verlaten.
Ten jare 1555 werd hij meestér-schilder onzer Sint Lucas-
gilde. Hij huwde toen ook Barbara de Bruyne, en werd als
poorter onzer stad ingeschreven op ig Mei i55g. 2 Den 2in
October 1561 kocht hij en zijne gade, eenen hof met zomer-
huisje in de Gasthuisbeemden, waar nu de Vaartplaats is. 3
Daarop bouwde hij een voor- en achterhuis, waarvan hij
het eene, dat later « den Vliegenden Os I werd genaamd, op
21 Maart 1563 verkocht aan den schilder Hendrik van Cleve,
die het op zijne beurt aan Joos de Momper overmaakte.

Aan groote versieringswerken hebben wij Crispiaan van
den Broeck ten jare 1582 reeds bezig gezien, toen hij voor de

1 In een vertoog aan de stedelijke regeering van Antwerpen, verklaart hij, op 4
Augustus 1584, zestig jaar oud te zijn.

3 Crispiaan van den Broeck was zoon van Jan; zijne vrouw, dochter van Meester
Antoon de Bruyne en Anna Wettemans.

3 Scdbinale protocollen der stad Antwerpen, 1561, sub Grapheus $ Asseliers,
vol. I. fol. 391 vo. b

i
loading ...