Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 457
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0469
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijne ionen-kunstenaars

door hem gemaakte kopijen naar zijne Vijf Zinnen. Deze
meester had ook de voornaamste kunstenaars tot medewerkers,
waaronder Rubens, Abraham Janssens, Sebastiaan Vrancx,
Abraham van Diepenbeeck, Jeroom van Kessel, Frans
Wouters, Hendrik van Balen en Gonzales Coques. Met dezen
laatste vervaardigde hij, onder andere, de tafereelen op
paneel: Christus, Mart ha en Magdalena, ten jare
1691 geschat op 240 gulden ; een Paradijs, geschat op
700 gulden, en een Landschap met de Vlucht naar
Egypte, geschat op i5o gulden.

Van zoodra de jonge Jan Breughel in 1625 te Antwerpen
was aangekomen, had hij zich als lid der Schilders-Kamer
doen inschrijven. Op 18 September 1629 werd hij ook tot
haren Deken benoemd. Den 5n Juli 1626 huwde hij in onze
hoofdkerk Anna Maria Janssens. Zijne getuigen voor die
plechtigheid waren zijn oom, de'Helsche Breughel, en zijn
schoonvader, de vermaarde schilder Abraham Janssens.
Breughel werd vader van elf kinderen, waartusschen zeven zo-
nen, en Jan Peter, 1 Abraham, 2 Philips, 3 Ferdinand 5 en

' Jan Peter Breughel, geboren 29 Augustus 1628, werd vrijmeester in 16.46. Eenige
jaren nadien verbleef hij te Luik, waar hij ten huize van den schilder Walter Damery,
voor 12 souvereinen, eenen Bloemenkrans maalde rond een gedoodverfd Maria-
beeldeken. In de verzameling van den heer Th. van Lerius prijkt er van Jan Peter Breughel
een tafereeltje, verbeeldende Werktuigen der Passie, met den doek van Veronica
in het midden, omringd door eenen bloemenkrans.

2 Abraham Breughel, gedoopt op 28 November '1631,, koos zijn verblijf te Rome,
waar hij van zijne kunstmakkers den bentnaam « Rijngraaf » ontving. In de koninklijke
galerij van Florentië bestaat er van hem nog eene Heilige Familie met En-
geltjes, omringd door eenen Bloemenkrans; in het museum van Turijn een
doek: Bloemen en Vruchten.

3 Philips Breughel, gedoopt op 24 December 1635, vrijschilder in 1655, werd den 23"
October 1657 door zijnen vader naar Parijs gezonden, bij zijhen oom, den kunsthandelaar
en vermaarden plaatsnijder Jan Valdor, om, gedurende drie jaren, al te schilderen wat
hem bevolen werd, terwijl zijn broeder, Ambrosius Breughel, bij 'denzelfden koopman
vijftien jaren zou inwonen, om den handel, het cijferen en boekhouden te leercn.

4 Ferdinand Breughel, gedoopt op 3 Juli 1637, vinden wij met zijne broeders Jan
loading ...