Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 467
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0479
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jan en Kasper van Balen . 467

middenbeuk, een marmeren grafteeken op, dat door Jan
van Mildert werd gebeiteld. In het kroonwerk van dit kunst-
stuk plaatste zij eenen steen, waarop de overledene haar af-
beeldsel, naast het zijne, op meesterlijke wijze gemaald
had. Het middengedeelte versierde zij met een zijner beste
tafereel en, de Verrijzenis Christi, welke men thans ook
nog ziet in het ganseh behouden gedenkteeken. Margaretha
Briers overleefde haren man niet lang. Op i5 October i638
maakte zij, in ziekelijken toestand, haar testament, 1 en op den
23n derzelfde maand sloot zij voor eeuwig de oogen. Haar
oudste zoon, Jan van Balen, die op 21 Juli 1611 geboren was,
en zich in de kunst oefende bij zijnen vader, werd de leer-
meester zijner beide jongere broeders. Den 8n September 1639
trok hij met zijnen vier en twintig-jarigen broeder Kasper -
naar Italië. Zij namen 333 gulden en i5 stuivers als reisgeld
op zak; doch te Frankfort moesten zij weer 64 gulden 16
stuivers lichten, en dan kwamen zij nog 42 gulden i5 stuivers
te kort voor het voltrekken van hunnen kunsttocht. Onze
jonge schilders stelden zich aan het werk te Rome; maar
Kasper van Balen stierf daar reeds op halfvastendag, 7 Maart
1641. Zijn broeder Jan leidde hem naar de laatste rustplaats,
en keerde dan in het vaderland terug. Op 3i Mei 1642 huwde
hij, binnen onze Sint Joriskerk, Joanna van Weerden.
Zij schonk hem slechts éen kind, Peter, en overleed reeds op
6 April 1643. Jan van Balen schilderde in den trant zijns
vaders, en ook als deze behandelde hij onderwerpen uit de
fabelleer en de gewijde geschiedenis. Echter maalde hij ook

1 Protocollen van den notaris Hendrik van Cantelbeck, de Jonge, 1638.
- Deze Kasper van Balen werd gedoopt op 12 Mei 1615.
loading ...