Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 606
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0618
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6o6

David Rijckaert III

op het lijf vielen en zoo bloedig in het aanzicht kwetsten, dat
het Magistraat de vijandelijkheid moest doen staken. Wanneer
het geding was afgeloopen, ontving Maria Rijckaert hare goe-
deren, en daartusschen zien wij «het Portret van wijlen
Mar ten Rijckaert, geschilderd bij Anthonio van Dijck;
een Landschapken wesende een vlidinge van
Onse-Lieve-Vrouwe naer Egypte» en drie andere
Landschappen, waarvan twee onvoltooid, maar allen ge-
schilderd door Marten Rijckaert, benevens een boek met
teekeningen van zijne hand.

David Rijckaert III was insgelijks een leerling zijns va-
ders, dien hij echter spoedig in talent en werkzaamheid over-
trof. Den 2n. December 1612 geboren, kwam hij ten jare
1636 als vrijmeester in de Schilders-Kamer. Ondertusschen
was de vroolijke Adriaan de Brouwer en de geestige
David Teniers binnen Antwerpen opgetreden. Hoezeer ook
beiden in opvatting en kleur verschilden, toch waren zij, als
denkers en koloristen, van invloed op den derden David
Rijckaert. Beurtelings schiep hij ook, als Brouwer, rookers en
drinkers; of alchimisten, duivelarijen en dorpsfeesten, gelijk
Teniers. Van zijne naamgenooten erfde hij krachtige kleuren
en levendig licht; maar daarbij mengde hij den bistertoon
van Brouwer of de heldere tinten van Teniers. Rijckaerts
penseeltoets was malsch en breed. Naar het voorbeeld van Ru-
bens wist hij zijne hoofdpunten derwijze te kleuren en te ver-
lichten, dat ze schoon en sprekend voorkomen. Hij teekende
ongedwongen, en, waar hij het noodig oordeelde, zeer uit-
voerig. Zijne figuren zijn vol natuurlijkheid, typig van voor-
komen en levendig van uitdrukking. Zijne samenstellingen
zijn schilderachtig, rijk en verscheiden. Zij bevatten dikwijls
loading ...