Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0678

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
666

Peter Snayers

Rome, in zijn bed door den bliksem doodgeslagen. Daar hij
jongman was gebleven, zoo kwam zijne nalatenschap aan
zijnen broeder en zijne zusters te Antwerpen.

Een nog voornamer slagveldschilder van hetzelfde tijd-
vak als de gebroeders de Wael was Peter Snayers. Hij werd
te Antwerpen, in de hoofdkerk, gedoopt, den 2411 November
1592, en was zoon van Lodewijk Snayers, stadsbode van
Antwerpen op Brussel. Wij zegden reeds dat Sebastiaan
Vrancx den jongen Snayers tot een uitstekenden meester
opleidde. Ten jare 1613 werd hij vrijschilder onzer Gilde.
De werken van Peter Snayers zijn in overvloed bewaard ge-
bleven. Ons museum bezit er geen enkel; doch op het Ant-
werpsche stadhuis prijkt van hem een allerprachtigste
groote Slag van Cal 100, terwijl een paar kunstliefhebbers
onzer stad kleinere zijner gewrochten toonen. Het Brusselsen
museum bevat van hem vier merkwaardige oorlogstafereelen :
den Slag van Praag, den Slag van Wimphen, de
Belegering van Kortrijk en de Nederlaag van Hal-
berstadt, welke laatste schilderij de uitmuntendste is van
samenstelling, teekening en kleur. Echter zijn zij alle vier
meesterstukken van geduld; want op den achtergrond krioelt
het van puike figuurtjes. Een der gewrochten, de Belege-
ring van Kortrijk, is geteekend : Petrus Snayers, Pictor
del S. C. J. anno i65o; wat zeggen wil, dat hij schilder was
van zijne Hoogheid den Kardinaal-Infant, wijlen onzen Land-
voogd. Ook de museums van Madrid, Londen, Berlijn, Wee-
nen, Dresden, Rijsel, Duinkerke en andere steden, toonen nog
krijgstafereelen van onzen schilder. De Bie beweert, dat Peter
Snayers nooit een oorlogsveld zag, noch eenen slag bijwoonde.
Toch wist hij zijne benden zoo krijgskundig te rangschik-
 
Annotationen