Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0706

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
694

Zijne moeder kunstenares

der moeder-weduwe, die op 10 December 1591, in haar huis
den Berendans, den geest gaf. Ook Frans van Dijck verloor
op 28 Juli 1589 zijne gade in het kraambed van een zoontje,
dat met zijne moeder in het graf werd gelegd. Echter trad de
jonge weduwenaar, op 6 Februari r5go, binnen onze hoofd-
kerk, weer voor den altaar met eene nieuwe levensgezellinne,
Maria Cupers, 1 dochter van Dirk en van Catharina Conincx.
Daar deze tweede gade van Frans van Dijck bijzonder
vruchtbaar was en bijna jaarlijks een kind ter wereld
bracht, zoo zag de gelukkige vader zich genoodzaakt met zijn
gezin alleen bewoner te worden van den Berendans. Van
zijnen broeder en schoonbroeder huurde hij dit huis, op
8 Januari 1596, voor de tijdruimte van vier jaren, welke
waren ingegaan met Kersmis i5g5. Eer die huurtijd ver-
streken was, zou de jonge moeder van Dijck in het kraam
.komen van haar zevende kind, dat onze beroemde schilder
Antoon moest worden. De bedreven vrouw was zeer handig
met de naald, en in haar zwangerschap teekende en borduurde
zij met gekleurde zijde een fraai schouwkleed, voorstellende
de Geschiedenis der kuische Suzanna. Haar verwachte
lieveling werd op 22 Maart 1599 geboren en daags daarna in
de hoofdkerk Antoon gedoopt. De ouders van onzen toeko-
menden schilder kochten op 17 Februari 1599 een huis « net
Kasteel van Rijsel, » nummer 42 der Korte Nieuwstraat;
doch zij gingen dit eerst bewonen op 25 December daarna,
wanneer het hersteld en de huurtijd van den Berendans juist
verstreken was. Ook in deze nieuwe woning bleven zij niet

1 Aldus teekent, met fraaie letteren, 'deze vrouw, wier naam op verschillige wijzen
geschreven en gedrukt is.
 
Annotationen