Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 770
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0782
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
770

Welstand van Joost van Egmont

Zijn zoon, Konstantijn van Egmont, dien wij op 19 September
1624 zagen geboren worden, bleef te Parijs, waar hij den 29

November 1656 Mar ie Antoinette des Brières huwde, enden
2qn Januari 1679 overleed, na den titel van « peintre ordi-
naire du Roy et gentilhomme de sa chambre » te hebben
verworven. In zijne plaats bracht onze meester Joost vier
andere kinderen : Anna, Prudencia, Maria en Bonaventura,
met zich'naar Antwerpen. Te Parijs had hij fortuin gemaakt,
niet enkel als schilder, maar ook als handelaar in plaat-
werken. Aldus was hij in staat, op 18 Maart 1656, in onze
Lange Nieuwstraat het voorhuis en den Onze-Lieve-Vrou-
wengang met zeven woningen aan te koopen. Echter betrok
onze schilder een huurhuis in de Arenbergstraat, tot hij op
11 Mei 1662 voor zijn gebruik het prachtig huis kocht met
galerij, hof en stalling, dat wij Jan Wildens, in de Lange
Nieuwstraat, zagen bewonen. Van Egmonts vermogen ver-
meerderde dus voortdurend. Hij deed zijne gewrochten ook
duur betalen. Den in Juli 1658 werd hij op ons kasteel ontbo-
den bij den Maarschalk Daumont, en deze bestelde hem drie
tapijtpatronen van te zameny 1/4 el lang op 3 Fransche ellen
breed. Het werk moest slechts op papier geschilderd worden,
en niettemin werd het 900 gulden betaald. Op 3i Maart 1659
werden er naar van Egmonts patronen, verbeeldende de
Historie van Caesar Augustus, eene gansche kamer
tapijtefi besteld van 382 ellen, en op 12 April 1661 weefde
men, insgelijks naar zijne patronen, in zijde met goud en zil-
ver doorvlochten, de Historie van Marcus Antonius
en Kleopatra.Deaanzienlijke sommen, die van Egmont met
deze en andere werken won, lieten hem toe zijne woning
rijk te stoffeeren. Zijne voor- en achterbeneden zaal versierde
loading ...