Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0804

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
79 2

Huwelijken van Erasm Quellin

Erasm Quellin het schilderen kwam leeren, tegen i5o gulden
in het jaar.

In 1634 huwde Erasm Quellin Catharina de Hemelaer,
wier zuster de gade zou worden van den bloemschilder
Jan Philips van Thielen. Den in December van ditzelfde
jaar bracht Quellin, in onze hoofdkerk, eenen zoon ten
doop, die Jan Erasm heette, en van welken hij ook eenen be-
faamden schilder zou maken. Op 18 Maart 1639 huurden onze
echtelingen, voor vijfjaren, het huis « de Orgel, » nummer 12
der Lange Gasthuisstraat. Toen Quellin op 1 Juni 1658 door
ons Magistraat tot kerkmeester van Sint Andries werd be-
noemd, bewoonde hij het huis « de Roode Schotel, » num-
mer 42 der Steenhouwersvest. Daar verleed zijne doodelijk
zieke gade, op 12 Maart 1662, haar testament. Zij werd den
2n Mei begraven, in den ommegang der hoofdkerk, onderden
zerksteen van haren oom, den kanunnik Jan de Hemelaer. De
vijf en vijftig-jarige weduwenaar haastte zich eene andere
levensgezellin te zoeken. Den 1411 April 1663 rekende hij af
met zijnen eenigen zoon Jan Erasm, en op 9 November daar-
na maakte hij te Brussel reeds huwelijksvoorwaarden met
Francisca de Fren, dochter van Andries de Fren, Secretaris
van den Raad van Brabant, en van Anna Maria van Monfort,
en zuster der gade van David Teniers II. Quellin schonk
zijne toekomende als bruidsgift twee perelsnoeren van 860
gulden, eenen diamanten ring van 100 gulden en den diaman-
ten strik, die haren boezem versierde, verrijkte hij nog met
voor 140 gulden gesteenten. Hij bracht i5o gulden gereed geld
ten huwelijk. Zijne meubelen w^aren geschat op 23i2 gulden
2 1/2 stuiver. Zijne schilderijen, schetsen, teekeningen, printen,
beelden en bootseersels in was en potaarde werden door Peter
 
Annotationen