Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0820

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8o8

Tafereelen van Frans Wouters

gul verlicht bergachtig landschap, waarin men naakte mannen
en vrouwen, saters en cupidootjes met wijn ziet brassen en dan-
sen, op het slaan der bekken en het rommelen der rinkeltrom.1

In het Rijselsche museum prijken van Wouters twee
prachtige gewrochten : Prometheus aan de Rots ge-
klonken en Pomona, met vruchten en bloemen in de
hand, op eene korengarve gezeten. Verder bestaan er van
hem, te Weenen, in het Belvedère : Sint Josephus met
de Lelie in de Hand, en Sint Joachim lezende in
een Boek; in het kasteel Hampton-Court : een Cupi-
dootjes-dans; in het museum van Gotha : een Land-
schap, waarin Jupiter Europa schaakt, en in dat
van Kopenhagen eene schets : Venus bij Adonis.

Den 1911 Juli 1644 maakte onze meester huwelijks-
voorwaarden met Maria Doncker, natuurlijke maar gewettigde
dochter van wijlen Balthazar Doncker, Tresorier der stad
Antwerpen, die een goed fortuin had nagelaten. Den
volgenden dag werd hun huwelijk binnen onze hoofdkerk
ingezegend, en zes kinderen, doch allen meisjes, sproten uit
hunnen echt. Tusschen de peters en meters dezer kinderen
zien wij Nicolaas Rubens, den zoon van den gewezen hoofdman
onzer kunstschool en den gevierden schilder Geeraard Zegers;
terwijl Frans Wouters zelf het kind van den tooneeldichter "
Willem Ogier over de doopvont hief. Van zoodra Wouters
gehuwd was, vestigde hij zich bij Sint Jorispoort, tegenover
het Schermershof, in een huis, dat op 3i December 1644
zijn eigendom werd. Den 23n Juli 1649 kocht onze schilder

1 Deze schilderij, hersteld door den kunstschilder Peter Antoon Verlinde, werd in
de openbare veiling zijner nagelatene tafereelen, op 26 Juni 1877, voor 330 francs aan-
gekocht door den hoer Antoon van Bellingen voor de maatschappij Artibus Patrien
onzer stad.
 
Annotationen