Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0821

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Lucas Franchois II

809

ook een zesde deel van het huis Sint Jan, nummer 63, op de
Meir, welk eigendom hem bij den aanvang van het volgende
jaar ook gansch behoorde. Na dit huis veranderd en verfraaid
te hebben, ging Wouters het bewonen. Zijn gezin was er nog
in gevestigd, toen hij, op het einde van het jaar 1659, bij on-
geluk, door een pistoolschot werd gedood.

Lucas Franchois, 1 de Jonge, die, op 28 Juni 1616,
te Mechelen werd geboren, voltrok insgelijks onder de leiding
van den Prins der schilders zijne kunststudiën. Hij had zich
eerst bij zijnen vader, Lucas Franchois I, tot zoo verre ont-
wikkeld, dat hij hem de hand kon leenen in het malen van
draperijen. Die ondergeschikte taak stak spoedig den begaafden
jongeling tegen, en hij kwam zich in Rubens' schilderhuis
aanbieden. Gornelis de Bie, die Lucas Franchois persoonlijk
kende, getuigt, dat «d'Heer Rubens langhen tijdt zijnen
Meester is gheweest. » Na dezes afsterven verbleef Fran-
chois nog eenige jaren te Antwerpen en keerde dan te-
rug naar zijne geboortestad. Aanvankelijk vond hij daar
zoo luttel ondersteuning, dat hij naar Frankrijk toog,
waar hij aan het Hof kwam en verscheidene Prinsen en
edellieden mocht konterfeiten. D en i5n Maart 165 5 was hij
in zijne vaderstad al terug; want dan werd hij er lid der
kunstenaarsgilde, welke hij ten jare 1663 als Deken regeerde.
Thans verkoor de Aartsbisschop Alphonsius de Berghes hem
tot zijnen schilder, en van dan af ontving hij tal van bestellin-
gen voor kerken en kloosters. Onze meester behandelde met
talent de historieschilderingen het portret. De Bie vindt geene
woorden genoeg, om hem te prijzen. Hij zegt, dat «de

1 Emmanuel Neeffs : Histoire de la peinture et de la sculpture a Malines,
Gand, i816, torn, I, p. 347.
 
Annotationen