Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0861

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De Brouwer een modelmeester

849

gansch kabinet van Brouwers scheppingen ; want na zijne
dood vond men in zijne kostbare kunstverzameling, naast
dien Boerendans in een Landschap, nog de zestien
volgende paneeltjes van Adriaan de Brouwer : Vechtende
Dronkaards, waar de eene den anderen met het haar trekt;
eene Kroeg, waar men bij het vuur zit ; een Landschap,
waarin het bliksemt; Zingende Boeren ; de Jaloersche
Boer; een Gevecht, waar men er eenen bij de keel vat; een
Landschap; een Landschap met drie figuren, waarvan
er een met den pot slaat; een Sint Antonius' Tentatie ;
Zingende Boeren bij het Vuur ; een Luitspeler; een
Boer met eenen roomer en eenen pot in de handen; Roo-
kende Boeren; een Landschap, waarin een boer zijne
schoenen strikt; twee Boeren door het venster starende, en
een Landschap bij maneschijn.

Adriaan de Brouwer was ook geen gewoon kunstenaar,
die zich bepaalde bij het heerlijk navolgen van dezen of genen
grooten meester. Hij was een dier zeldzame schilders, welke
door hunne oorspronkelijke wijze van scheppen en uitvoeren de
gansche kunstwereld als verrassen en verbazen. De Brouwer
schiep, wel is waar, geen nieuw vak in de kunst; maar hij
drukte op de zedenschildering dusdanig zijnen eigenaardigen
stempel, dat hij er de modelmeester van werd. Tusschen
de groote huiselijke burgerfeesten van Jacob Jordaens en Brou-
wers kleine koddige kroegtooneelen was er geene vergelijking
mogelijk. Brouwers meester, Frans Hals, leverde ook grappige
drinkers en geestige volksfiguren, als zijne Hille Bobbe,
dat ruig wijf, met de bierkan in de hand en eenen uil op den
schouder, zijne Vastenavondgekken, de Man met den
Rommelpot enhetVroolijke Drietal, waarvan de oude

54
 
Annotationen