Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 850
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0862
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85o

De Brouwer als schilder

jongman het hof maakt aan de opgesmukte lichtekooi, terwijl
eene andere schalksche deerne zijn hoofd bekroont met eenen
reesel worsten. Maar al die figuren van Hals zijn, gelijk die
van Jordaens, eerder portretten dan algemeene typen, zooals ze
de Brouwer schiep. Bij meester Hals was het er voornamelijk
om te doen de gelijkenis van het model te tretïen; bij Jordaens,
elk figuur waar en werkelijk weer te geven met al de kleuren-
pracht, die het omringde. Brouwers hoofdzaak was het ka-
rakter, de inborst, den hartstocht, die zijne guiten bezielden,
te doen uitkomen. Ter bereiking van dat doel verwaarloosde
hij het schilderachtige van het zoogenaamde bijwerk. Een der
bijzondere kenmerken van de Brouwer is, dat hij, in tegenstel-
ling met al de meesters, die hem in de volksschildering voor-
gingen of volgden, de muren zijner achtergronden schier
altoos geheel naakt vertoont. Hij zapte ze enkel met de tinten,
noodig tot het doen uitlossen zijner figuurtjes, welke op zich-
zelven geheele tafereelen zijn van fijnen opmerkingsgeest,
gevoelvolle uitdrukking en werkelijk leven. Alhoewel een
prachtig kolorist, maalde Brouwer niet zoo zeer voor het oog,
als wel voor den geest en het gemoed. Vóór zijne tafereelen
vergeten wij het schilderwerk,- om de typen en karakters te
bewonderen en luidkeels te lachen, als zijne rookers, spelers,
drinkers en zangers zich kommerloos verlustigen. Dat de ta-
lentvolle de Brouwer zijne typen en tooneelen uit den lagen
stand koos, zal niemand bevreemden, die de levensavonturen
van den volksjongen kent. Als kind verliet hij zijne ouders
en geraakte deerlijk op den doolweg. Bij meester Hals
ontwikkelde zich des jongelings vroolijke inborst, zijn lust
om guitenstreken te verrichten en zijne neiging voor de
taveerne. Toen zijn talent zich openbaarde, sloot Hals hem op
loading ...