Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0932

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
q20 Befaamdheid van Thomas Willeboirts

nis verleidt, geteekend : T. Willeboirts, en : Cupido
die den Leeuw beteugelt.

Vroeger moeten Willeboirts' tafereelen zeer talrijk zijn
geweest. De Bie boekte, dat onze meester in het portret en
de historieschildering geacht was te Rome, in Engeland,
Duitschland, Spanje en Nederland, waar hij veel maalde
voor den Stadhouder Frederik Hendrik en diens zoon Prins
Willem. Te Antwerpen genoot Willeboirts ook degelijken
bijval. Ten jare 1G41 ontving hij ineens drie leerlingen, en
hij stond in zeer nauwe vriendschapsbetrekking met onze
befaamde kunstenaars David Rijckaert III en Gonzales
Coques. In Juli 1642 schilderde Willeboirts tegen 60 gulden,
eene Moeder Gods met het Kind op haren Schoot,
en daarna maalde hij een geprezen Mariabeeld met
eenen Krans van Rozen op het Hoofd. Ten jare
1643 ging hij met Cornelis Schut den ophefmakenden
kunstkamp aan voor het schilderen eener Martelie van
Sint Joris, waarin hij echter werd overwonnen. Wille-
boirts had toen niet enkel befaamdheid, maar ook fortuin
verworven. Hij woonde sints jaren bij den makelaar Roe-
land van Kessel; doch op 12 Januari 1644 huurde hij, op de
Meir, tegen 600 gulden in het jaar, het prachtig huis de Roode
Tralie, (nummer 44,) waar hij met zijne leerlingen arbeidde
in de ruime kamers tegen den hof. Terwijl hij nog huurder
dezer woning was, verleed « de eersame ende constrijcke
Thomas Willeboirts, » op 12 September en 19 November
1647 testamenten, waarbij hij zijne moeder, zijne zusters
Maria en Petronella, alsook zijne halve zuster, Geertruid van
Strijen, tot zijne erfgenamen verklaarde. Den i8n September
1649 koos ons Magistraat Willeboirts tot Deken. Terwijl hij
 
Annotationen