Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0936

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
924 Hendrik van Herp III

Den 2n Maart 1642 trad Hendrik van Herp II in den echt
met Joanna Liebert, welke het leven schonk aan vijf dochters
en drie zonen, waarvan niet éen kunstneiging had. In Mei
1662 overleed de moeder dier kinderen, en de vader volgde
haar ten jare 1667 in het graf.

Hendrik van Herp III was niet rechtstreeks verwant
aan zijne voorgaande naamgenooten. Hij werd den 23n Fe-
bruari 1635 in de hoofdkerk gedoopt, als zoon van Pauwel
van Herp en van Elisabeth van Hoorne. Ten jare i652 begon
hij het schilderen te leeren bij Thomas van Apshoven. Wij
kennen van Hendrik van Herp III slechts twee weinig ver-
dienstelijke tafereeltjes : het Portretje van eenen Rid-
der, in de verzameling van mevrouw Moons onzer stad, en
bij haren schoonzoon, den heer Theodoor van Lerius :
een Binnenzicht, waar vader, moeder en kind aan eene
ton zitten te eten, naast eene wieg, waarin een kindje rust.

Ook Huibrecht Sporckmans behoort tot onze goede en
bijna onbekende schilders der xvne eeuw. Zijne verdiensten
blijken uit een tafereel van 2 meters 82 centimeters hoog op
7 meters 52 centimeters breed, dat zich op ons stadhuis
bevindt. Het merkwaardig gewrocht was geteekend : Hvber-
tvs Sporckmans Pinxit 1677, doch het jaartal is er bij de
herstelling afgeblot. Met levensgroote beelden en eenige alle-
gorische figuren maalde onze schilder op dit uitgestrekt doek :
Antwerpens Maagd den Vorst smeekende voor de
heropening der Schelde, in tegenwoordigheid van al de
bestuurleden der Schippersgilde, terwijl de Handelsgod weg-
vlucht en Scaldis geboeid ligt. Onze ambachtslieden, welke
van de scheepvaart moesten leven, en door het noodlottige
vredeverdrag van Munster zich het brood uit den mond
 
Annotationen