Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0962

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
95°

Jan IJkens

betaalde die gewrochten te zamen 224 gulden. 1 Buiten deze
hoofdwerken van den eenkleurigen schilder bestaan er van
hem nog enkele vazen en barleeven, welke hij met wit en zwart
maalde in de bloemstukken van Kasper Peter Verbruggen en
Jan Baptist Bosschaert. Peter de Balliu overleed ten jare 1727
als jongman en liet eene fraaie verzameling kunststukken na.

Jan IJkens werd den 1911 December 1613 in onze stad
geboren, doch hij begon eerst op gevorderden leeftijd de
schilderkunst te beoefenen en daarom laten wij hem slechts
hier optreden. Aanvankelijk leerde hij het beeldhouwen bij
zijnen vader Melchior IJkens. Lange jaren bleef hij zijnen
vader behulpzaam, maar in 1640 werd hij toch, als meesters-
zoon, vrijbeeldsnijder van Sint Lucas. Hij kocht zijne onaf-
hankelijkheid, omdat hij liefde had opgevat voor Livina
Lauwreyssens, welke hij te Sint Nicolaas op 11 Augustus
1641 huwde. Met deze vrouw verleed hij, op 11 October 1644,
in een achterhuisje der Steenhouwersvest, een testament,
dat David Rijckaert III, als getuige, mede onderteekende.
Vrouw IJkens was toen reeds doodelijk ziek en stierf ook
weinige dagen later. De weduwenaar getroostte zich het ver-
lies. Hij hertrouwde den i3n Januari 1646 met Barbara
van Brekeveldt. Van dien tijd begon Jan IJkens zich
op de schilderkunst toe te leggen, en waarschijnlijk wel
onder de leiding van zijnen vriend David Rijckaert. Den 22n
Juni i65i noemt onze beeldsnijder zich schilder, en dit jaar
leverde hij eene wel gekleurde schilderij met vele goede figu-

1 « Aen Peeter de Balliu, schilder, de somme van twee hondert vierentwintich
ponden Arthois, over ende ter saeckenvan geschildert te hebben, in't cleyn collegie van
mijne Heeren, idque uyt de vier hondert pont Vlaems staende jaerlijcx ter dispositie van
mijne Heeren, naer luyt de gemodereerde rekeninge, acte collegiael ende ordonnantie in
date 16 Mail 1709, met quitantie, compt.... : IhXXlIII ïb. » Rekening der stad Antwerpen,
1109, fol. 450 v°.
 
Annotationen